Greenpeace žádá vlády o rychlou reakci na novou zprávu IPCC

Novinka - 27 září, 2013
Zatímco Rusko stále zadržuje posádku lodi Greenpeace Arctic Sunrise , která v tající Arktidě protestovala proti plánům na nebezpečnou těžbu ropy, Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes ve Stockholmu zveřejnil první část nové hodnotící zprávy. Varuje před hrozícími důsledky, ale dává naději, že zabránit skutečně nebezpečným změnám je stále možné.

Zpráva IPCC je skutečně znepokojující čtení. V posledním desetiletí (2002-2011) tál grónský ledovcový pokryv v průměru šestkrát rychleji než v předchozím desetiletí. Tání v Antarktidě probíhalo pětkrát rychleji a ledu v Arktidě ubývalo mnohem více, než se původně předpokládalo.

„Je absurdní, že v situaci, kdy je ohroženo naše životní prostředí, jsou lidé, kteří na to upozorňují, obviněni z pirátství. Jejich jediným prohřeškem je snaha připoutat pozornost k nebezpečným plánům ropných společností, jako je Gazprom. Těžba v Arktidě je extrémně nebezpečná a riziko ropné havárie vysoké. Ve snaze o osvobození našich kolegů neustaneme, dokud i poslední z nich nebude na svobodě.“ řekl ředitel české pobočky Greenpeace David Murphy.

V Arktidě, ale i všude jinde na světě jsou dopady změny klimatu poměrně jasné. A od hnědouhelných dolů na Mostecku a Litvínovsku po ropné plošiny v Arktidě, lidé bojují proti únavným chybám, které jsme udělali v minulém století, a požadují nový přístup.

IPCC dává ke zvážení různé scénáře naší budoucnosti. Abychom udrželi oteplování planety pod kritickými 2°C, je nezbytné, aby globální emise skleníkových plynů přestaly stoupat do roku 2020 a v následujících desetiletích postupně klesly k nule.

„Zpráva ukazuje, že je tady stále ještě naděje a cesta ven. Můžeme se udržet v limitech, na kterých se vlády usnesly, ale do této chvíle se jim to nepodařilo uskutečnit,“ dodala Stephanie Tunmore z Greenpeace International, která jednání IPCC sleduje přímo ve Stockholmu.

PROČ VLASTNĚ GREENEPACE V ARKTIDĚ PROTESTUJÍ? 

 Arktické prostředí je kvůli velmi nízkým teplotám, nepředvídatelným ledovým krám a velké vzdálenosti od civilizace pro těžbu ropy obzvlášť nevhodné. Arktida je velmi odlehlá oblast s nedostatečnou infrastrukturou. Je dostupná jen 4 měsíce v roce a v tamních extrémních klimatických podmínkách by bylo prakticky nemožné se vypořádat s případnou ropnou havárií. Odborníci se shodují v tom, že v arktických podmínkách je odstranění následků ropné havárie neproveditelné. Těžba v Arktidě by znamenala jistou katastrofu – není otázkou, zda by k ní došlo, ale pouze kdy.