Jednání ministrů o klimatu zkrachovalo

Novinka - 22 června, 2011
Včera, 21. června, jednali ministři životního prostředí EU o ochraně biodiverzity, geneticky modifikovaných organismech a v neposlední řadě o snižování emisí skleníkových plynů.

Greenpeace ČR přesně před týdnem vyzvalo v souvislosti s tímto jednáním českého ministra Chalupu, aby podpořil ambicióznější evropský cíl snižování emisí. Prostřednictvím on-line akce na našich webových stránkách dostal ministr Chalupa již několik stovek e-mailů s požadavkem, aby se v EU zasadil o navýšení cíle na omezování emisí skleníkových plynů z 20 na 30 %.

Zatím nevíme, jak se na jednání Rady ministrů chovala Česká republika. Celkově ale jednání o ochraně klimatu zcela zkrachovala. Britský ministr životního prostředí si veřejně stěžoval, že kompromisní dohodu nakonec zablokovalo Polsko. Krach jednání komentoval slovy: „Jsem hluboce zklamán, že Polsko je jedinou zemí v EU, která nechce přijmout kompromis o tom, jak podpořit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Je to temný den pro vedoucí roli Evropy v boji proti změně klimatu.“

Další jednání ministrů je plánováno na říjen t.r. pod taktovkou Polska jako předsednické země EU. Evropská komise mezitím připravuje podrobnější ekonomické analýzy dopadů navrhovaného zvýšení redukčního cíle EU. Polsko se vyjádřilo, že bude na základě těchto studií ochotno pokračovat v jednání.

Klimatická diskuse na půdě Evropské unie tedy zdaleka není u konce. Zapojte se i Vy a požadujte po našem ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi, aby se zasadil o prosazení navýšení redukčního cíle EU z 20 na 30 %. Napište mu hned teď! Formulář najdete zde.