Otevřený dopis ministru Kubovi ve věci využívání obnovitelných zdrojů v EU

Novinka - 1 února, 2012
Výzva ministru Kubovi ve věci podpory mandátu Evropské komise k navržení ambiciózního a závazného cíle pro rok 2030 v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů.

MUDr. Martin Kuba
Ministr průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1


V Praze 1. února 2012


Vážený pane ministře,

příští týden se zúčastníte jednání svolaného k diskusi o Energetickém plánu EU (EU Energy Roadmap), který připravila Evropská komise. Toto setkání je příležitostí vyjádřit Vaši podporu bezpečnému energetickému systému, který Evropě pomůže překonat finanční i environmentální krizi. 

Víc než kdy jindy hraje nyní při rozhodování o dlouhodobých investicích klíčovou roli minimalizace rizik. Greenpeace zdůrazňuje, že ke snížení hospodářských a environmentálních problémů v Evropě povede přijetí skutečně trvale udržitelné energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Čisté technologie nejen omezí naši závislost na fosilních palivech a jejich vysokých a nepředvídatelných cenách, ale také nahradí nezpochybnitelně nebezpečné zdroje, jako je například jádro. Drobným investorům by jasný politický rámec pro využívání energie z obnovitelných zdrojů a standardy energetické účinnosti poskytly potřebné stabilní investiční podmínky.

Energetický plán EU do roku 2050 vytvořený Evropskou komisí dokazuje, že Evropa se bude muset spolehnout na energii z obnovitelných zdrojů a na energetickou účinnost více než na jakékoliv jiné technologie.

•  Všechny navrhované nízkouhlíkové scénáře Evropské komise vyžadují značné investice do energetické účinnosti, aby se snížila primární spotřeba energie o 16–20 % do roku 2030 a o 32–42 % do roku 2050.

•  Ve všech scénářích se počítá s výrazným rozvojem využívání energie z obnovitelných zdrojů.  I v těch, které předpokládají vysoký podíl jaderné energie a fosilních paliv se zachycováním a ukládáním uhlíku, by energie z obnovitelných zdrojů měla pokrývat přes polovinu (55 %) celkové konečné spotřeby.

•  Kalkulace Komise však na druhou stranu naznačují, že energie z jádra a uhlí nebude zapotřebí.  Ve scénáři, který se nejvíc přiklání k obnovitelným zdrojům, se s jádrem a uhlím počítá jen přechodně s tím, že by v budoucnu pokrývaly jen méně než 1,5 %, respektive 1 %, z celkové spotřeby energie.

Z Energetického plánu EU do roku 2050 je zcela zřejmé, že se investice do obnovitelných zdrojů vyplatí i ekonomicky. Přestože jsou odhadované náklady značně zaujaté ve prospěch fosilních paliv a jaderné energie, předpokládá Komise téměř stejné celkové systémové výdaje jak pro obnovitelné zdroje, tak pro všechny ostatní analyzované scénáře, včetně toho, který předpokládá setrvání v současném stavu.

Vyzýváme Vás proto, pane ministře, abyste podpořil mandát Evropské komise k navržení ambiciózního a závazného cíle pro rok 2030 v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů. Takový cíl umožní vytvořit bezpečné investiční podmínky a budeme pak moci využívat výhody, které obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost představují pro evropskou ekonomiku a životní prostředí.

Zároveň Vás žádáme, abyste aktivně usiloval o přijetí kvalitní směrnice o energetické účinnosti a podpořil závazek dvacetiprocentních energetických úspor do roku 2020.


S pozdravem

Michal Komárek
programový ředitel Greenpeace ČR