Rok 2013 – naděje pro světové oceány?

Novinka - 22 ledna, 2013
Tento rok má Evropa jedinečnou šanci zásadním způsobem přispět k odvrácení krize světových oceánů. Letos totiž máme poslední příležitost, jak účinně změnit systém, v němž funguje evropský rybářský průmysl.

Silná reforma Společné rybářské politiky EU může zastavit drancování oceánů a nastavit udržitelný management, který zaručí dost ryb v sítích i pro budoucí generace. Je to jedinečná příležitost, dát zdecimovaným populacím ryb příležitost se zotavit. Pokud ji promarníme, nebudeme za pár let už žádnou rybářskou politiku potřebovat, nebude co lovit.

Toto klíčové politické jednání bude mít zásadní vliv na budoucnost nejen evropských rybolovných oblastí. Evropská loviště se ocitla v hluboké krizi, protože velké rybářské lodě v nich téměř nic nenechaly. Plavidla předimenzované evropské flotily se nyní za svým úlovkem vydávají do mnohem vzdálenějších oblastí: k břehům těch nejchudších zemí, jako je západoafrické pobřeží či Indický oceán, kde berou živobytí drobným rybářům.

Vědci již dlouho upozorňují, že současný stav je naprosto alarmující a je třeba to změnit. V současné době totiž představuje evropský rybářský průmysl černou díru na peníze a všichni daňoví poplatníci EU (tedy i ti čeští) platí ze svých peněz destruktivní a neudržitelný rybolov, který prohlubuje stávající krizi světových oceánů.

Greenpeace se snaží udržet v reformě klíčová doporučení vědců a čelit tlaku průmyslové rybářské lobby, která reformu konstantně torpéduje. Chceme zajistit, že peníze půjdou jen na trvale udržitelný lov a chov ryb.

Důležitá role České republiky

Do Prahy jsme proto v prosinci pozvali Dr. Katalin Rodics, docentku biologie, která koordinuje aktivity v Greenpeace v oblasti Společné rybářské politiky EU pro celou střední a východní Evropou, a domluvili setkání se zástupci českého ministerstva zemědělství. Na schůzce jsme jim pak vysvětlovali důvody, proč by měla Česká republika silnou reformu podporovat.

A když už jsme tu měli tak vzácného hosta, využili jsme této příležitosti a uspořádali o současné krizi oceánů a roli ČR v reformě Společné Rybářské politiky přednášku pro veřejnost.

Na první pohled se může zdát, že se rybářská politika EU České republiky nijak netýká, ale to rozhodně není pravda. Naše země má totiž při rozhodování stejně důležitý hlas jako přímořské státy. Navíc, silná reforma pro Českou republiku znamená jen výhody – může např. pomoci českým producentům ryb.

Na dobré cestě

V prosinci došlo k průlomovému rozhodnutí Výboru pro rybolov Evropského parlamentu, který posvětil klíčové body reformy Společné rybářské politiky. Ty pomohou zotavit přelovené populace ryb a zastaví jejich desetiletí trvající decimaci. Výbor souhlasil s cílem dosáhnout zotavení rybích populací na trvale udržitelnou úroveň. Již od roku 2015 by mělo být uplatňováno pravidlo tzv. maximálního udržitelného výnosu, tedy, že se daná populace nebude v důsledku odlovu zmenšovat. Zároveň uznal, že vzhledem ke stavu a velikosti lovených populací, je kapacita rybářské flotily nadbytečná, a navrhl opatření na její omezení. Nakonec podpořil opatření, které omezí objem nechtěných úlovků, tedy živočichů, kteří jsou mrtví či polomrtví vyhazováni zpět do moře jako odpad.

Již za několik málo dní se bude o návrhu, který schválil Výbor pro rybářství, hlasovat na plénu Evropského parlamentu. Je velká naděje, že bude potvrzen v nezměněné podobě. Potřeba bude však hlas europoslanců všech zemí, a proto jsme v kontaktu i s českými zástupci v Bruselu a vysvětlujeme jim důležitost tohoto rozhodování.

Rozhodnutí parlamentu může být zlomovým bodem znamenající konec drancování evropských moří. Ovšem jako obvykle, tak jednoduché to není. O reformě budou totiž ještě hlasovat ministři členských zemí, kteří mají v gesci rybářství. Za Českou republiku to bude ministr zemědělství Petr Bendl. Právě oni mohou být poslední překážkou obnovy rybích populací a ochrany oceánů pro příští generace.