Stanovisko Greenpeace International ke kurzovým ztrátám

Novinka - 20 června, 2014
Praha, Amsterdam, 16. 6. 2014 - Greenpeace International plně chápe, že jeho podporovatelé a dárci jsou právem překvapení a zklamaní ze ztráty 3,8 milionu eur, která je následkem kurzových ztrát.

Dovolte, abychom se omluvili za sérii chyb, které vedly k této ztrátě v centrále – Greenpeace International. Přijímáme veškerá opatření, abychom vyloučili možnost, že by se něco podobného opakovalo.

Greenpeace International (dále GPI) se sídlem v Holandsku je zodpovědné za koordinaci mezinárodních kampaní i poskytování centrálních služeb jednotlivým pobočkám. GPI má zároveň na starosti financování těch poboček, které nejsou dosud finančně soběstačné.

Jako organizace, která je aktivní ve více než 40 zemích světa, je Greenpeace International příjemcem financí v různých měnách, jejichž kurzy se neustále mění. K převodu finančních prostředků do oblastí, kde jsou nejvíce potřeba, je nezbytné, abychom prováděli směny jednotlivých měn. GPI proto na sebe bere veškerá rizika spojená se změnami kurzů, jednotlivé pobočky tak nejsou ovlivněny výkyvy měn.

Zaměstnanec finančního oddělení GPI ve snaze minimalizovat kurzové ztráty, kterým organizace čelí, uzavřel kontrakt, který měl tato rizika snížit. Tato smlouva zaručovala GPI pevný kurz při nákupu cizích měn. Bohužel posilující euro pak způsobilo zmiňovanou ztrátu. Došlo tak k selhání jednotlivce a následně i kontrolního systému. Příslušný zaměstnanec totiž porušil interní pravidla v GPI již nepracuje. Vše nasvědčuje tomu, že zaměstnanec se neobohatil a považoval své jednání za nejlepší pro organizaci.

Pokračujeme v prověřování všech možností, které jsou spojené s tímto pochybením. Správní rada Greenpeace International nařídila kompletní nezávislý audit, aby zjistila, jak přesně k chybě došlo a aby mohla zlepšit interní procesy.

Výroční zpráva Greenpeace International za rok 2013, která má být zveřejněná v srpnu, ukáže deficit 6,8 milionu eur, z čehož 3,8 milionu je způsobené chybným rozhodnutím při managementu zahraničních měn.

Greenpeace International měl příjem 72,9 milionů eur v roce 2013, což je jen část světového rozpočtu, který představuje 300 milionů eur.

Greenpeace může existovat jen díky důvěře našich podporovatelů. Abychom zachovali naši nezávislost, nepřijímáme dary od vlád ani korporací, a závisíme proto na miliónech individuálních dárců po celém světě.  Jsme za jejich podporu nesmírně vděční a ujišťujeme je, že jejich důvěra nebude zneužitá.

Ztráty pokryjeme v následujících dvou až třech letech pomocí úspor v provozních nákladech a také odsunutím některých plánovaných výdajů. Žádné finanční prostředky nebudou stažené z kampaňových aktivit na ochranu klimatu, oceánů, pralesů a vzácného životního prostředí.

Problém nastal v Greenpeace International. Finanční situace Greenpeace Česká republika se nemění a zůstává stabilní. Česká pobočka je plně financována z darů českých individuálních dárců a naprostá většina našich transakcí je tak prováděna v českých korunách. Kurzová rizika se nás tedy nedotýkají.  

Pro další informace prosím kontaktuje Press Desk Greenpeace International:+31 (0) 20 718 24 70 (pouze média), .

Pokud jste náš podporovatel a máte jakékoliv další dotazy, prosím obraťte se na .

Témata