Summit Země ve znamení selhání

Novinka - 21 června, 2012
Rio de Janeiro právě hostí konferenci OSN o udržitelném rozvoji. Před 20 lety se právě v tomto městě tehdejší politické špičky shodly, že vztah člověka k přírodě se musí změnit. Jinak není jeho budoucnost udržitelná. Jinak svět v podobě jak jej známe zmizí. Výsledkem byla řada závazků, slibů a dokumentů - a také naděje, že politici se mohou shodnout na řešení zásadních ekologických a sociálních problémů. A jak jsme na tom v červnu 2012?

Obrázek to není příliš optimistický. Stojíme před stále stejnými problémy a stále se marně dohadujeme o jejich řešení: emise skleníkových plynů neustále narůstají, biologická rozmanitost v mořích i na souši nadále klesá, pouště se rozšiřují, každé tři minuty zemře jeden člověk hlady. 
 
Země se nachází v těžké ekologické i sociální krizi a je tragické, že světové společenství na ni stále nemá žádnou odpověď. A jediné, na čem se politici na globální úrovni shodnou je, že se neshodnou. Pod tlakem národních zájmů svých zemí nejsou schopni přijít s účinným řešením.
Alarmující je na tom zejména chybějící vůle a nedostatek ambice cokoli na stávající situaci změnit.
 
Ale na vyčkávání už není čas. Propast mezi vládami, které problémy nedokážou řešit, a lidmi, kteří je řešit chtějí, se stále více prohlubuje. Jenže politické konference zdá se k řešení nevedou, a pokud chceme současný stav světa změnit, musíme větší iniciativu a odpovědnost za budoucnost naší planety přijmout my sami, jako občané své globální vesnice. Protože politici to za nás zjevně neudělají.  

 

O čem se na summitu RIO+20 (ne)rozhodne?

Ochrana oceánů: Naléhavost ochrany oceánů byla vyškrtnuta, možná opatření bude možné přijmout až od roku 2014, což je příliš pozdě. USA, Kanada, Rusko a Venezuela zabránily užitečné  dohodě s ohledem na zájmy velkých koncernů.

Cíle trvale udržitelného rozvoje: Na tématech spojených s cíli trvale udržitelného rozvoje se nepodařilo se domluvit. Shoda panovala jen na tom, že by neměly být závazné.

Financování a implementace opatření: Ke konkrétním příslibům finanční podpory vůbec nedošlo. Nástroje jako daň z finančních transakcí, která měla sloužit jako prostředek, byly odloženy.  

Reforma institucí: Posílení významu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) přeměnou na Organizaci OSN pro životní prostředí (UNEO) – tedy z programu OSN v plnohodnotnou organizaci  – byl odmítnut. 

Zelená ekonomika: Místo globálně závazné a přesné definice pojmu „zelená ekonomika“, bylo odhlasováno, že si jej jednotlivé státy mohou vykládat po svém. Byl učiněn krok za Agendu 21, jeden z nejdůležitějších výsledků Ria 1992. Tehdy byly uznány přirozené limity Země, nezbytnost přiznat cenu znečištění životního prostředí a alternativy k čistě ekonomickému posuzování blahobytu; v Riu 2012 byly zpochybněny.

Ochrana lesů: Důležité téma ochrany lesů zůstalo bezobsažné, nejsou ani žádné cíle ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Navíc nebyla odsouhlasena žádná omezení státních dotací na těžbu fosilních surovin.  

Stáhněte si infolist k summitu "Rio + 20"