Světový den vody

Novinka - 22 března, 2014
Několik miliard lidí bude trpět nedostatkem vody a kvůli zdrojům vody se povedou války. Ne, to není námět na scénář katastrofického filmu, nýbrž seriosní a široce sdílený odhad pro nadcházející desetiletí. Pokud se nezačneme k vodě chovat jinak.

22. březen je od roku 1993 Světovým dnem vody, příležitostí připomenout si, že voda je bezpochyby jedním z nejdůležitějších zdrojů pro přežití a důstojný život lidské civilizace. Zejména v bohaté části světa jsme si s vodou zvykli zacházet jako se zdrojem nevyčerpatelným a nezničitelným. A je čím dál tím jasnější, že takový přístup přináší bezprostřední ohrožení života na zemi.     

Zamořujeme naše řeky a snažíme se sami sebe přesvědčit, že ekosystémy si nějak poradí. Jak ukazují například studie v rámci globální kampaně Greenpeace Detox, je tomu právě naopak: do řek vypouštíme stále nové druhy nebezpečných jedovatých látek.

Používáme ohromné množství vody k výrobě potravin. Spotřebujeme 15 000 litrů vody na výrobu jednoho kilogramu hovězího masa a 1 500 litrů na výrobu jednoho kilogramu pšenice. A pak tuny jídla vyhazujeme – v Evropské Unii ročně vyhodíme 90 milionů tun potravin. 

Spoléháme se nadále na takové zdroje energie, jakými jsou uhlí, které při průmyslovém využití spotřebovávají ohromné množství vody. A podle odhadů se spotřeba vody pro výrobu energie má během příštích dekád zdvojnásobit.

Podle odhadů OECD (organizace 34 nejrozvinutějších států světa) stoupne spotřeba vody do roku 2050 o 55 %. Důvody jsou zřejmé: stoupající počet lidí a rostoucí bohatství. Pokud se ale nezačneme k vodním zdrojům chovat jinak, změní se bohatství v pravý opak: rostoucí počet lidí bez přístupu k vodě či trpících nedostatkem vody.

A války o ropu vystřídají konflikty o vodu.

Ochrana vodních zdrojů a šetrné zacházení s vodou patří k základům kampaní Greenpeace po celém světě.

Připojte se!