Greenpeace odsoudilo nespravedlivý trest uložený aktivistům bojujícím proti lovu velryb

Novinka - 6 září, 2010
Aomori, Japonsko, 6. září 2010 - Greenpeace odsoudilo jako nepřiměřený a nespravedlivý trest jednoho roku vězení s odkladem na tři roky, uložený dvěma aktivistům Greenpeace, kteří odhalili rozsáhlou korupci v japonském vládním programu lovu velryb v Jižním oceánu.

"Tokijská dvojka" - Toru Suzuki (vlevo) a Junichi Sato (vpravo) - dva aktivisté Greenpeace zatčení za odhalení korupčního jednání vládou financovaného velrybího průmyslu.

Junichi Sato a Toru Suzuki byli dnes odsouzeni za krádež a provinění se nepovoleným vstupem při provádění vyšetřování ve veřejném zájmu, a to zpronevěry, během níž zadrželi jako důkaz jednu z mnoha krabic velrybího masa, které pocházelo z velrybářské lodi Nisshin Maru a které bylo jasně určeno pro soukromé použití, čímž byly porušeny předpisy daňovými poplatníky financovaného programu.

V reakci na verdikt Sato řekl: "I když soud uznal, že ve velrybářském průmyslu panují pochybné praktiky, neuznal právo na jejich odhalení, tak jak to garantuje mezinárodní právo. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, na kterém byla naše obhajoba založena, je nadřazen domácímu trestnímu právu, rozsudek ale nevzal tuto skutečnost řádně v potaz. "

 "Tento rozsudek je zcela nepřiměřený a zcela nezasloužený," uvedl Suzuki. "Našim cílem bylo odhalit pravdu o vládním velrybářském programu, a byli jsme za to potrestáni, zatímco ti, kteří zneužívají veřejné prostředky, jsou na svobodě."

V návaznosti na zprávy o verdiktu příznivci Greenpeace vyvěsili po celém světě černé prapory a transparenty před japonskými ambasádami, aby tak vyslali signál, že rozsudek vrhá  tmavý stín na demokracii a občanská práva.

Po jejich zatčení v červnu 2008, byli Sato a Suzuki podrobeni 26-dennímu zadržení, které pracovní skupina pro svévolné zajištění (1) Organizace spojených národů prohlásila za porušení jejich lidských práv, jakož i za politicky motivované. Poté následovaly dva roky stíhání. Během soudu jak velrybáři, tak i úředníci vytrvale vypovídali v rozporu s předloženými důkazy o zpronevěře.

Ve svém komentáři k případu uvedl mezinárodní právní expert a svědek obhajoby v tomto  případu, profesor Dirk Voorhoof z Univerzity v Gentu v Belgii: "Zacházení s „tokijskou dvojkou“ je již samo o sobě porušením mezinárodních lidských práv. Zatímco podmíněný trest je jen lepší vězení, představuje další selhání, neboť nerespektuje práva obou aktivistů, kteří v prvé řadě nikdy neměli být zatčeni a obviněni. To také odrazuje další organizace a novináře od vyšetřování a nahlášení pochybení ze strany správních orgánů. "

Případ Sata a Suzukiho upoutal velkou mezinárodní pozornost významných politických osobností, včetně laureáta Nobelovy ceny arcibiskupa Desmonda Tutu, mezinárodních organizací pro lidská práva i právních odborníků (2). Během své dřívější letošní návštěvy v Japonsku  Vysoká komisařka OSN pro lidská práva, Navi Pillay, vyjádřila své obavy ohledně celého případu, zejména s ohledem na otázky svobody projevu a sdružování. Zdůraznila obecný význam vyšetřování nevládních organizací pro společnost i to,  že by jejich práce měla být hodna respektu.

"Aktivisté nejsou zločinci, a zacházet s nimi jako s takovými má mrazivý dopad na společnost a ohrožuje samu podstatu, kvalitu demokracie," řekl výkonný ředitel Greenpeace International Dr. Kumi Naidoo, který přijel do Japonska vyslechnout si verdikt. "Svobodu pokojně přinášet svědectví o nešvarech vystavit je nejen klíčovou součástí každé demokracie, je to právo, které musí být obhajováno. Pro Greenpeace bude i nadále tento případ globální prioritou do doby, než bude tento nespravedlivý trest zrušen. "

 

 

 

Více:

 

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.