Tato sekce je určena pro novináře a pracovníky v médiích. Najdete zde všechny fotografie, videa, tiskové zprávy a publikace, které jsou určeny pro distribuci v médiích.

Obsah můžete vybírat podle kampaní.

Nejnovější aktualizace

 

Solární energie má šanci!

Tisková zpráva | 7 dubna, 2000 v 0:00

Elektřina vyráběná ze slunečního záření pomocí fotovoltaických panelů by se v dohledné době mohla stát konkurenceschopná konvenční elektřině. Vyplývá to z mezinárodní studie renomované auditorské firmy KPMG, kterou dnes představila ekologická...

Greenpeace vyrábí vlastní elektřinu ze slunce

Tisková zpráva | 6 dubna, 2000 v 0:00

Ekologická organizace Greenpeace dnes nainstalovala ve své pražské kanceláři solární fotovoltaický systém, který bude vyrábět ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření a dodávat ji do veřejné elektrické sítě. Cílem této akce je...

Greenpeace požaduje, aby zákon o geneticky modifikovaných organismech umožňoval účast...

Tisková zpráva | 4 dubna, 2000 v 0:00

Ekologická organizace Greenpeace dnes upozornila na závažné nedostatky vládního návrhu zákona o geneticky modifikovaných organismech (GMO). Greenpeace mj. kritizuje, že zákon se nevztahuje na výrobky z geneticky modifikovaných organismů a...

Greenpeace upozorňuje na nebezpečí genetických manipulací

Tisková zpráva | 15 března, 2000 v 0:00

Ekologická organizace Greenpeace dnes na Karlově mostě v Praze upozornila na nebezpečí spojená s vypouštěním geneticky manipulovaných organismů do přírody. Průvod dvou desítek aktivistů v maskách donesl před Parlament ČR obrovské písmeno X jako...

Devadesát procent Èechù si pøeje, aby geneticky modifikované potraviny byly zøetelnì...

Tisková zpráva | 9 března, 2000 v 0:00

Ekologická organizace Greenpeace apeluje na poslance Parlamentu ČR, aby přijali takovou úpravu zákona o potravinách, která zavede povinné označování geneticky modifikovaných potravin. Poslední průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že...

Greenpeace buduje polární tábor na ledové køe v Arktidì, aby protestovalo proti...

Tisková zpráva | 29 února, 2000 v 0:00

Osm aktivistù Greenpeace seskoèilo padákem v oblasti zamrzlého Severného ledového oceánu, aby mohli sledovat práce na stavbì projektu Northstar ropné spoleènosti BP Amoco. Jde o první ropnou plošinu, která má být postavena v Baufortovì moøi u...

Greenpeace požaduje chránit děti před geneticky manipulovanými potravinami

Tisková zpráva | 10 února, 2000 v 0:00

Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala nejvìtší výrobce dìtské výživy prodávané v ÈR, aby pøi výrobì potravin pro dìti nepoužívali geneticky manipulované (GM) suroviny. Více než 130 zemí celého svìta se pøed...

Protokol o biologické bezpečnosti : Historický krok v boji proti ničení životního...

Tisková zpráva | 29 ledna, 2000 v 0:00

Greenpeace blahopøálo 50 ministrùm životního prostøedí a asi 130 vládním delegacím k pøijetí mezinárodního Protokolu o biologické bezpeènosti (Biosafety Protocol), který má zajišovat kontrolu nad obchodem s geneticky modifikovanými organismy...

Geneticky manipulované ryby ohrožují stavy volně žijících ryb

Tisková zpráva | 20 ledna, 2000 v 0:00

Geneticky manipulované ryby pøedstavují vážnou hrozbu pro rybí populaci, uvádí se ve zprávì, kterou dnes zveøejnila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Ryby geneticky modifikované tak, aby se urychlil jejich rùst, by mohly rozšíøit cizí...

Greenpeace chce zachytit první sluneční paprsky nového roku 2000

Tisková zpráva | 29 prosince, 1999 v 0:00

Sedmičlenná posádka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se plaví na lodi Tiama k maličkým Ostrovům protinožců (Antipodes Islands), aby zde zachytila první sluneční paprsky nového roku 2000. Greenpeace zároveň vyzvalo zájemce, aby z...

881 - 890 z 992 výsledky.