Absurdní kompenzace k Prunéřovu. Opil ČEZ ministra Drobila rohlíkem?

Novinka - 20 října, 2010
20.10.2010 – Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo schválený seznam opatření, kterými má ČEZ kompenzovat použití nedostatečně účinné, ekonomicky nevýhodné a právním předpisům nevyhovující technologie pro plánované nové bloky v Prunéřově. Klíčovým opatřením v návrhu je záměr ČEZu vyřadit k roku 2019 z provozu elektrárnu Prunéřov I. Toto opatření je však v přímém rozporu nejen s vývojem evropské legislativy, ale i dlouhodobou a schválenou strategií ČEZu, která počítá s vyřazením této elektrárny z provozu již v roce 2015.

Elektrárna v Prunéřově je největším zdrojem znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů v České republice.

Viz. sekce „Aktivity a strategie Skupiny ČEZ“ na internetových stránkách ČEZu (3):
„Kromě Elektrárny Tušimice I, odstavené již v roce 1998, hodlá ČEZ na přelomu let 2015 a 2016 zcela ukončit provoz Elektrárny Prunéřov I. Tato elektrárna by po roce 2015 bez zásadní rekonstrukce nevyhověla zpřísněným ekologickým parametrům podle nové legislativy. Navíc by pro ni na Dole Libouš, na potřebnou dobu provozu, nebyl dostatek uhlí.“

Paradoxně tak ČEZ jako kompenzaci k použití nedostatečně účinné technologie navrhuje prodloužení provozu jedné z nejstarších elektráren v ČR.

Plán ČEZu odstavit několik desítek let staré bloky Prunéřova I již k roku 2016 má přitom jasnou logiku. Připravovaná nová legislativa EU totiž výrazně zpřísní podmínky, za kterých mohou být uhelné elektrárny provozovány a mj. několikanásobně sníží limity vypouštění škodlivých emisí do ovzduší. Staré elektrárny, jako jsou Prunéřov I nebo nerekonstruované bloky Prunéřova II, tyto limity nebudou schopny plnit.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že jakékoliv kompenzace nevyřeší problém, že ČEZ se za asistence Ministerstva životního prostředí snaží protlačit projekt, který není v souladu s právními předpisy.

Právník EPS Jan Šrytr k tomu řekl: „Drzost ČEZu evidentně nezná mezí. Již hezkou řádku let ČEZ všechny ujišťuje, že starou elektrárnu Prunéřov jedna zavře v roce 2015. Nyní však jako kompenzaci nadbytečných emisí Prunéřova dvojky absurdně navrhuje prodloužení tohoto termínu o další tři roky. Nové vedení ministerstva v čele s Pavlem Drobilem se tak buď nechalo od ČEZu „opít rohlíkem“, a prokázalo tak zásadní neznalost dlouhodobých plánů ČEZu a vývoje relevantní evropské legislativy, anebo prostě šlo ČEZu „na ruku“.

Ben Jasper: „Vždycky jsem si obdivoval Kafkovu imaginaci, ale čím déle žiji v Čechách, tím víc mám pocit, že si nic moc vymýšlet nemusel. Jen ČEZ ví, proč chce najednou prodloužit provoz prunéřovské jedničky o tři roky. Ale vydávat to za ekologické opatření v jakémkoliv smyslu je prostě absurdní a drzé. S touhle logikou se můžeme dočkat toho, že jako kompenzaci negativních vlivů zbourání Horního Jiřetína by MŽP přijalo zbourání západního předměstí Litvínova.,” řekl dnes Ben Jasper z české kanceláře Greenpeace.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.