Akce Greenpeace přiměla ministra k jednání o REACH

Novinka - 28 října, 2005
Až obří transparent, který aktivisté Greenpeace spustili z balkonu ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, přiměl ministra Milana Urbana k jednání o reformě chemické politiky.
Až obří transparent, který aktivisté Greenpeace spustili z balkonu ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, přiměl ministra Milana Urbana k jednání o reformě chemické politiky Evropské unie a postoji české vlády k problematice rostoucího chemického znečištění životního prostředí a ohrožení lidského zdraví.

Dva horolezci rozvinuli ve čtvrtek 13. října krátce po osmé hodině z balkónu nad vchodem do budovy ministerstva transparent s nápisem „Urbane: Více ochrany, méně jedů!“. Zaměstnanci ministerstva museli při příchodu do zaměstnání také procházet kordonem, který další aktivisté Greenpeace vytvořili z průmyslových sudů symbolizujících jednotlivé skupiny nebezpečných toxických chemikálií.

Greenpeace požaduje, aby se české ministerstvo průmyslu a obchodu zasadilo při právě probíhajících jednáních o reformě chemické politiky v Evropské unii, nesoucí název REACH (tj. registrace, evaluace a autorizace chemických látek), o přijetí takové její podoby, která by zajistila přísnou regulaci chemických látek, a nedopustilo, aby ekonomické zájmy chemického průmyslu převážily nad ochranou lidského zdraví.

Ze schůzky Greenpeace s ministrem ovšem vyplynulo, že Česká republika v současné době nepatří v EU k zastánců skutečně účinné legislativy. Greenpeace proto považuje toto setkání za první krok v jednáních o dalším fungování chemického průmyslu a zohlednění zdravotních a ekologických hledisek při další výrobě a používání chemických látek.

Ministerstvo nijak nereagovalo na předchozí žádosti Greenpeace o setkání a neposkytnulo žádné stanovisko k připravované evropské reformě. Tuto situace nezměnila ani předchozí akce Greenpeace, při níž aktivisté Greenpeace pod vedením herce Petra Vacka sehráli před ministerstvem scénku s Machem a Šebestovou.]

Greenpeace opakovaně upozorňuje na skutečnost, že velkým množstvím nebezpečných chemikálií jsou obklopeni všichni lidé, jak na pracovištích, tak ve svých domovech, včetně malých dětí v mateřských školkách. Toxickými látkami je dokonce ohroženo zdraví ještě nenarozených dětí. Prokázaly to analýzy Greenpeace, publikované v mnoha evropských zemích včetně České republiky.

Toxické látky se nalézají v našem nejbližším okolí, dokonce přímo v našich domovech, a poškozují naše zdraví. Interiéry, v nichž trávíme většinu dne, jsou znečištěny chemikáliemi, které se vylučují z podlahových krytin, elektroniky, domácích spotřebičů a jiných předmětů. Nové studie dokonce prokázaly, že nebezpečné chemikálie se dostávají i do organismů ještě nenarozených dětí. I zdravě vypadající miminko již má v sobě ftaláty z plastů, kterými byla obklopena jeho matka, alkylfenoly z kosmetiky, pomocí níž chtěla být krásnější, bromované zpomalovače hoření z televizorů, na kterých sledovala svoje oblíbené telenovely. Miminko má velkou šanci, že bude trpět alergiemi, astmatem, bude mít narušený hormonální systém, zpomalí se jeho mentální vývoj a nakonec se možná dostaví i rakovina.

Greenpeace považuje přijetí účinné podoby nové chemické politiky EU za zásadní. O její podobě se v těchto dnech jedná na půdě Evropského parlamentu a Rady EU. Důležitá přitom budou stanoviska všech členských států a jejich představitelů, tedy i zástupců České republiky. Pro Greenpeace a další nevládní organizace je důležité, aby evropské chemické směrnice zahrnovaly tzv. princip substituce. Ten by ukládal nahradit používání nebezpečných chemických látek bezpečnějšími alternativami všude tam, kde tyto alternativy existují.

Po přísné chemické politice a ochraně před nebezpečnými látkami ovšem volají nejen ekologové, ale v rostoucí míře také odborníci včetně lékařů. Přijetí účinné podoby REACH a uplatnění principu substituce požaduje mimo jiné i Česká lékařská komora.