Aktivisté Greenpeace na Ministerstvu životního prostředí

Novinka - 13 června, 2006
Aktivisté Greenpeace dnes ráno spustili ze střechy Ministerstva životního prostředí velký transparent s výzvou "MŽP, chraň klima, ne znečišťovatele“.

Aktivisté Greenpeace dnes ráno spustili ze střechy Ministerstva životního prostředí (MŽP) velký transparent  s výzvou "MŽP, chraň klima, ne znečišťovatele“. Greenpeace požaduje, aby ministerstvo změnilo svůj postoj k vydávání povolenek pro vypouštění emisí skleníkových plynů.

Znečišťovatelé v rámci evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů obdrží zdarma určité množství tzv. povolenek. Podniky musí každoročně odevzdat množství povolenek, které odpovídá jejich emisím v předchozím roce. V případě, že firma emise sníží, může uspořené povolenky prodat. V opačném případě je musí nakoupit. Povolenky se jednotlivým firmám přidělují podle tzv. Národního alokačního plánu (NAP), který na návrh MŽP a MPO schvaluje vláda a Evropská komise .

Systém je v provozu od ledna 2005.

V roce 2005 dostal český průmysl zdarma povolenky na emise 97 miliónů tun CO2. Dodatečně se ale ukázalo, že firmám stačilo 82 miliónů. Přebývajících 15 miliónů tun tak mohly prodat na evropském trhu, čímž výrazně přispěly k pádu cen povolenek a ohrožení celého systému. Firmy přitom před dvěma lety tvrdily, že potřebují minimálně 110 miliónů povolenek a pokud je nedostanou, bude to mít katastrofální následky.

V současnosti se připravuje tzv. Národní alokační plán pro období 2008 – 2012, podle kterého se budou přidělovat povolenky jednotlivým firmám. Česká republika má Evropské komisi návrh plánu předložit do 30. června 2006, ale MŽP materiál buď vůbec nepřipravuje, nebo jej tají. V ostatních zemích EU se přitom veřejná diskuse o budoucím NAP vede již několik měsíců.