Greeepeace žádá ministerstvo zdravotnictví, aby zakázalo bisfenol A v kojeneckých lahvích

Novinka - 15 dubna, 2010
Greenpeace dnes oficiálně zahájilo kampaň proti nebezpečným chemickým látkám, které narušují hormonální systém – tzv. endokrinním disruptorům. Mezi tyto látky patří například bisfenol A (BPA), hojně využívaný při výrobě polykarbonátových plastů, z kterých se mimo jiné vyrábí kojenecké láhve. Kanada, Dánsko a několik států USA již BPA v kojeneckých láhvích zakázalo a Greenpeace požaduje, aby byl stejný zákaz neprodleně přijat i v České republice.

Greenpeace požaduje neprodlený zákaz Bisfenolu A v kojeneckých lahvích.

Endokrinní  disruptory jsou látky, které svou stavbou připomínají hormony a v těle organismů mohou napodobovat nebo blokovat jejich funkci. „U ryb a dalších nižších obratlovců může vést působení disruptorů až k změně pohlaví „feminizaci,“ samečků, u vyšších obratlovců včetně člověka způsobuje defekty, především na pohlavních orgánech,“ vysvětluje vědecká poradkyně Greenpeace RNDr. Magdalena Klimovičová a dodává: „Poškození pohlavních orgánů, která jsou vysvětlována působením hormonálních disruptorů,  je celá řada -  snižovaní počtu a kvality spermií ( od roku 1940 poklesl počet spermií o více než 50% a tempo tohoto trendu se v posledních letech ještě zrychluje), rakovina varlat a prostaty (výskyt se za posledních 50 let ztrojnásobil), rozštěp penisu nebo nesestouplá varlata nejsou již také zřídkavým jevem.“

Endokrinní  disruptory a další nebezpečné chemické látky jsou obsaženy v mnoha výrobcích, se kterými se dennodenně dostáváme do styku. Mohou se uvolňovat a skončit i tam, kde by se rozhodně vyskytovat neměly -  v naší krvi, v ještě nenarozených dětech a mateřském mléce.  „Nejenže neznáme všechna rizika spojená s jednotlivými chemikáliemi, ale nevíme nic ani o nebezpečí, které může představovat kombinovaný účinek, tzv.“koktejlový efekt“ různých chemických látek působících dohromady,“doplnil Jan Freidinger.  Obzvláště velké obavy vzbuzují právě endokrinní disruptory včetně bisfenolu A, které mohou způsobit rozsáhlé poškození v raných fázích vývoje dítěte.

Promarněnou příležitostí pro přísnější kontrolu endokrinních disruptorů bylo nařízení REACH. Doslova v předvečer jeho přijetí bylo po bouřlivých debatách mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí odloženo rozhodnutí o zařazení endokrinních disruptorů pod přísnější proces kontroly - autorizace, včetně možnosti jejich povinné náhrady v případě existence bezpečnějších alternativ až na rok 2013. “Greenpeace nemíní čekat až do roku 2013 a rozhodlo se zahájit kampaň věnovanou právě bisfenolu A a endokrinním disruptorům již letos,“ vysvětlil Jan Freidinger.

Proto již dnes vyzvalo Greenpeace dopisem Ministerstvo zdravotnictví České republiky, aby po vzoru Kanady, Dánska a řady států USA zakázalo používání bisfenolu A ve výrobcích pro děti. Toto opatření má chránit ty nejcitlivější – nenarozené děti, novorozence, kojence a batolata, a proto je nezbytné ho přijmout co nejdříve. Ovšem výskyt endokrinních disruptorů v životním prostředí je komplexní problém, a proto bude Greenpeace prosazovat zavedení i dalších opatření, která pomohou kontrolovat a odstranit tyto nebezpečné látky z životního prostředí. 

Více info na www.hazardshormony.cz

Podrobné informace o kampani Greenpeace, endokrinních disruptorech, Bisfenolu A, zdravotních rizicích a možných řešeních. Legislativa, prameny, studie ke stažení. A mnohem víc... Navštivte stránky www.hazardshormony.cz.

Témata