Hlubokomořská těžba ropy znamená závažnou hrozbu pro klima i oceány.

Novinka - 23 listopadu, 2010
Aktivisté z vrcholku ropné plošiny v Mexickém zálivu varují vlády kvůli rizikům spojeným s těžbou ropy v podmořských hlubinách a změnou klimatu. Volají po ukončení naší závislosti na ropě.

Aktivisté požadují ukončení hlubokomořské těžby a posílají všem zemím na klimatickém summitu OSN vzkaz, že je čas skončit s naší závislostí na fosilních palivech.

Zatímco státy dokončují své přípravy pro nadcházející jednání Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v mexickém Cancunu, čtyři aktivisté Greenpeace vyšplhali na hlubokomořský ropný vrt „Centenario“, který se nachází 100 kilometrů od pobřeží mexického státu Veracruz. Lezci rozvinuli transparenty s nápisem „Stop Deepwater Oil Drilling“ (zastavte hlubokomořskou těžbu ropy). Tímto nenásilným protestem volají mexičtí aktivisté Greenpeace po ukončení hlubokomořské těžby ropy a posílají tak tuto zprávu všem státům, které se brzy v Cancunu setkají. Je čas ukončit naši závislost na fosilních palivech.
Alejandro Olivera, člen posádky Greenpeace na palubě lodi Arctic Sunrise, která se plaví asi kilometr daleko od obsazené vrtné plošiny, řekl: „Hlubokomořská těžba představuje zbytečná rizika, která ohrožují naše oceány a pobřeží a zvyšuje emise skleníkových plynů. Musíme ukončit naši závislost  na ropě a investovat do technologií pro výrobu čisté energie, které nebudou znečišťovat naše moře a nebudou přehřívat naše křehké klima“.
Ropná skvrna z vrtu British Petrols je jasným důkazem neschopnosti předejít a reagovat na krizovou situaci, ale také důkazem hrabivosti ropných společností, které šetří na bezpečnosti ve prospěch vyšších zisků. Výbuch vrtu Ixtoc I v roce 1979 způsobil únik více než 3 miliónů barelů ropy ve vodách Mexického zálivu v průběhu deseti měsíců. „Pokud Mexiko neskoncuje s hlubokomořskou těžbou nyní, bude vystaveno riziku velkého ropného znečištění a zároveň bude ohroženo závislostí na omezeném přírodním zdroji, jenž bude brzy vyčerpán“, řekl Olivera.
„Tato ropná plošina je temnou budoucností pro klima a představuje rozpor mezi pozitivními vládními prohlášeními o ochraně klimatu a drsnou mexickou realitou, kdy vláda má mnohem více zájmů v podpoře těžby ropy než v investování do řešení změny klimatu“, dodal Olivera.
Změna klimatu již nastala. Abychom se vyhnuli jejím nejhorším dopadům, musí být emise skleníkových plynů postupně snižovány až na nulu co nejdříve. Politici si musí uvědomit, že ambiciózní cíle a investice do technologií pro obnovitelnou energii nastartují obnovu hospodářství a budou přínosem pro životní prostředí i společnost. Jde zde o volbu mezi klimatickým chaosem, energetickou závislostí a nezaměstnaností na jedné straně a zdravím životním prostředím, novými pracovními místy a bezpečnější budoucností na straně druhé. „Pro takováto rozhodnutí nepotřebujete být génius“, řekl Joao Talocchi, člen mezinárodního týmu Greenpeace pro změnu klimatu.