Proč Greenpeace zablokovalo stavbu francouzského jaderného reaktoru ve Flamanville

Novinka - 4 května, 2011
V pondělí za soumraku zahájilo 55 aktivistů Greenpeace blokádu místa výstavby Evropského tlakového reaktoru (EPR) ve francouzském Flamanville. Dva kamiony zablokovaly vchod na staveniště. Několik aktivistů pak vylezlo na čtyři jeřáby s cílem zastavit stavební práce. Proč jsme to udělali?

Situace ve Fukušimě vyžaduje přehodnocení bezpečnosti všech reaktorů a prvním krokem by mělo být zastavení výstavby nových reaktorů, aby bylo možné zapracovat všechny změny do projektu. Jak před několika týdny upozornil francouzský úřad pro jadernou bezpečnost ASN, nové reaktory EPR mají řadu bezpečnostních rizik podobných těm ve Fukušimě. Úřad teď musí jednat a prosadit moratorium na tuto stavbu.

Reaktor EPR byl navržen po smutných zkušenostech z Three Mile Island a Černobylu. Nyní je nutné se poučit ze zkušenosti z havárie ve  Fukušimě. Problémy s EPR zahrnují závislost na nepřetržitých dodávkách elektřiny pro chlazení reaktoru, riziko výbuchu vodíku, umístění záložních dieselových generátorů u země, což zvyšuje ohrožení jejich funkčnosti v případě povodně, bazény s vyhořelým palivem umístěné mimo ochranný kontejnment, a těsnou blízkost velína u reaktoru, což může způsobit jeho nedostupnost v případě velkého úniku radiace.

Reaktor EPR je v celé Evropě propagován jako nejbezpečnější a nejúčinnější. Je to největší reaktor na světě, ale zatím ještě nikde není v provozu. V Evropě jsou ve výstavbě dva projekty, jeden ve Finsku a druhý právě ve Francii. Oba zápasí s tisícovkami technických a bezpečnostních problémů, se zpožděním a několikanásobným prodražením.

Jaderná bezpečnost neexistuje, existují pouze neodmyslitelná rizika reaktoru. Jak jsme mohli nedávno vidět v Japonsku, je technologie příliš komplexní a náchylná k smrtonosné směsi lidské chyby, technologického selhání a přírodní katastrofy. Naštěstí máme možnost výběru. Je nutné přejít na obnovitelné zdroje energie a energeticky účinné technologie, které jsou již dnes schopné zajistit dostatečné množství dostupné energie k uspokojení našich potřeb, aniž bychom se museli spoléhat na nebezpečné reaktory a fosilní paliva.

Greenpeace požaduje zastavení stavby všech nových reaktorů a postupné odstavení současných jaderných elektráren, nejpozději s koncem jejich plánované životnosti.

Věděli jste, že…

… v prosinci 2010 byla stavba reaktoru EPR ve finském Olkiluotu oficiálně o čtyři roky opožděná oproti původnímu plánu a náklady přerostly původní rozpočet o 2,6 miliardy EUR.  Inspektroři identifikovali přes 3000 problémů v oblasti bezpečnosti a kvality. Stavba reaktoru EPR ve francouzském Flamanville, která byla zahájena dva roky po Olkiluotu, má v současné době zpoždění o dva roky oproti plánu a náklady překročily původní rozpočet o 1,7 miliardy EUR. Množství zjištěných problémů přiměl v roce 2008 jaderného regulátora k pozastavení stavby na jeden měsíc, některé z nich – např. digitální kontrolní systém reaktoru – zůstaly nevyřešeny. Více informací naleznete zde.