Podle vědců potřebují GMO plodiny více pesticidů

Studie odhalila dramatický nárůst používání pesticidů při pěstování geneticky modifikovaných plodin

Novinka - 20 listopadu, 2009
Studie odhalila dramatický nárůst používání pesticidů při pěstování geneticky modifikovaných plodin

Ilustrační foto

Dne 17. listopadu byla zveřejněna studie která zcela rozptýlila tvrzení biotechnologického průmyslu, že pro pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin je potřeba méně pesticidů.

V odborné studii Dr. Charles Benbrook [1], představuje jasná fakta dokazující, že využití agrochemikálií od zavedení genetického inženýrství v zemědělství dramaticky vzrostlo, což jen dále posiluje obavy Evropy ze zavádění nových GM plodin.

Na základě údajů z ministerstva zemědělství USA (USDA), autor zprávy Dr. Charles Benbrook předkládá přesvědčivé důkazy, které spojují nárůst spotřeby pesticidů u herbicid-tolerantních plodin se vznikem a šířením herbicid-rezistentních plevelů.

Drastické zvýšení používání pesticidů na plochách s geneticky upravenými plodinami je způsobeno především rychlým vznikem plevelů rezistentních ke glyfosátu, aktivní složce herbicidu Roundup firmy Monsanto. Kvůli zaplevelení milionů hektarů polí musí zemědělci čelit rostoucím nákladům spojeným často i s velkými ztrátami výnosů. Lze očekávat nárůst  negativních dopadů na životní prostředí způsobený systémem kontroly plevelů.

Zpráva uvádí, že při pěstování geneticky modifikované kukuřice, sóji a bavlny došlo ke  zvýšenému používání pesticidů - přibližně o 144 000 tun během prvních 13 let komerčního pěstování těchto GM plodin. Tato zpráva přichází v době, kdy zemědělci v USA jsou stále kritičtější k pěstování geneticky modifikovaných plodin, protože cena GM osiva prudce stoupá a množství rezistentních plevelů stále roste.

Studie vyvrací tvrzení biotechnologického průmyslu, že při pěstování GM plodin dochází ke sníženému použití pesticidů. Deklasuje to mýtus předkládaný biotechnologickými společnostmi. Tvrdá data jasně dokazují, že GM plodiny výrazně přispívají ke zvýšení využití pesticidů, že znečišťují životní prostředí, kontaminují potraviny a mohou i vážně ohrozit  zemědělce ekonomicky. Z pěstování plodin, které jsou produktem genetického inženýrství netěží tudíž zemědělci, spotřebitelé, životní prostředí a společnost jako celek, ale jen hrstka agrochemických společností.

Tato zpráva je silným varováním jak pro evropské lídry tak i pro zemědělce, že pokud budou GM  plodiny pěstovány v Evropské unii ve velkém, zemědělci budou čelit jak finančním ztrátám, tak se budou muset vypořádat i s nekontrolovatelným šířením plevele. Nárůst používání herbicidů spojený s GM plodinami byl také potvrzen Evropskou agenturou zabývající se  bezpečností životního prostředí. To je třeba mít na paměti v případě, bude-li Evropská unie od příštího roku posuzovat i společensko-ekonomické dopady pěstování GM plodin.
 
Magdalena Klimovičová


[1] Studie nazvaná "Impacts of Genetically Engineered Crops on Pesticide Use in the United States: The First Thirteen Years" byla publikována: The Organic Center (TOC), Union for Concerned Scientists (UCS) a Center for Food Safety (CFS).
Více zde:  http://www.organiccenter.org