Greenpeace v Národním muzeu

Novinka - 28 září, 2009
Hlavní výstavní projekt Národního muzea pro rok 2009 - Příběh planety země, představí mimo jiné fotografie Greenpeace, které znázorňují zranitelnost naší planety a poukazují na dopady klimatických změn.

Ústup pevninského ledovce z pobřeží norského poloostrova Svalbard

Výstava o celkové rozloze 900 m2 bude instalována v největších výstavních prostorách hlavní budovy Národního muzea v prvním patře. Vstupní sál návštěvníka přenese do vesmírného prostředí. Hlavním exponátem je model Země a návštěvník jím přímo vstupuje do nitra planety. Dále si, jako z oběžné dráhy, může prohlédnout její povrch a prolétnout se mezi planetami. Tento sál je věnován také sopečné činnosti a jevům s ní související. Vstoupíte zde do nitra sopky, můžete zažít pocity při zemětřesení s patřičným doprovodem vizuálním i zvukovým.

V levém sále je první polovina věnována obdobím od vzniku života až po vrcholný ekosystém spodního paleozoika, tedy korálový útes. Druhá polovina sálu znázorní výstup rostlin na souš a jejich vývoj až po vrcholný suchozemský ekosystém – tropický deštný prales s obrovitými členovci, jako je např. gigantická stonožka rodu Arthropleura. Geologický vývoj planety je přiblížen mapami světa s objasněním deskové tektoniky, horninotvorným cyklem a trojrozměrným modelem vrásnění.

V pravém sále bude veřejnosti nově představena kostra dinosaura rodu Amargasaurus. Poznáte nejmodernější názory na události, které se odehrály na hranici druhohor a třetihor, kdy zasáhl planetu Zemi asteroid a došlo k velkému vymírání. Obdobím velkého rozkvětu savců jsou třetihory, z tohoto důvodu je dominantním prvkem druhé poloviny sálu dioráma hnědouhelného močálu s modelem rodu Schizotherium v životní velikosti.

Klimatické změny koncem terciéru, jako vznik stepí, umožnily rozvoj hominidů. Poprvé bude v České republice vystaven odlitek nejkompletnější kostry rodu Australopithecus – slavné „Lucy“. Čtvrtohory jsou obdobím rychlých klimatických změn. Ukážeme vám vliv člověka na planetu. V rámci této sekce můžete shlédnout zmíněné fotografie Greenpeace.

Témata