Greenpeace vydalo zprávu NAFTA, kterou se USA snažily utajit

Novinka - 20 října, 2004
Greenpeace vydalo zprávu severoamerické organizace pro volný obchod doporučující, aby kukuřice dovážená z USA do Mexika byla předem semleta a aby Mexiko, v zájmu ochrany životního prostředí, zachovalo platnost moratoria na pěstování GM kukuřice. Americká vláda zadržovala vydání této zprávy od června letošního roku.

Greenpeace vydalo zprávu severoamerické organizace pro volný obchod (NAFTA), která doporučuje, aby veškerá kukuřice dovážená ze Spojených států do Mexika byla předem semleta a aby Mexiko, v zájmu ochrany svého životního prostředí, zachovalo platnost moratoria na pěstování geneticky modifikované (GM) kukuřice. Zpráva sepsaná Komisí pro spolupráci v oblasti životního prostředí (CEC) NAFTA též doporučuje, aby všechna dovážená GM kukuřice byla jako GM označena. Americká vláda zadržovala vydání této zprávy od června letošního roku.

Skutečnost, že zpráva připouští existenci environmentálních rizik v případě GM kukuřice, poškodí postavení USA ve věci žaloby proti Evropě u WTO. Není tedy divu, že se Spojené státy snažily zabránit její publikaci.

V roce 2003 podaly USA, Kanada a Argentina u WTO žalobu proti Evropské unii ve věci faktického moratoria na schvalování nových GMO, které platilo od roku 1998. Tyto tři země jsou největšími světovými producenty a vývozci GM plodin.

Obhajoba EU byla založena zčásti na vědecké nejistotě ohledně vlivu GM plodin na životní prostředí a lidské zdraví. V srpnu se rada WTO přiklonila na stranu EU a vyhověla jejímu požadavku, aby se uskutečnily konzultace vědců, kteří připraví radě podklady pro její rozhodnutí. Zpráva CEC zřejmě podpoří evropské argumenty při druhém slyšení, které se bude konat 23.-24. listopadu.

Kontrast mezi podporou moratoria na pěstování GM kukuřice ze strany NAFTA, která sama  varuje před riziky dovozu GMO a postoji Evropské komise a Agentury pro bezpečnost potravin (EFSA), které nic takového neříkají, je do očí bijící ironií. Komise by měla podpořit ty členské státy, které čelí útoku ze strany WTO a nikoliv na ně činit nátlak, aby zrušily svá národní omezení. Rozhodně by neměla znevažovat jejich vědecky podepřené pochybnosti ohledně nových žádostí o dovoz a pěstování GMO. Zpráva NAFTA dává Komisi EU dostatečné argumenty pro spor s USA. EU má právo rozkrýt vědecké nejasnosti a obhajovat ve věci GMO princip předběžné opatrnosti. Měla by ho též uplatnit doma v praxi.

Komise zneužila žaloby u WTO jako záminku ke schvalování nových GMO žádostí v Evropě a to navzdory nejednotnosti názorů vědců, kteří se bezpečností GMO zabývají. Členským státům, které odmítají zrušit národní zákazy týkající se povolení vydaných mezi lety 1996-1998, hrozila právními postihy. Tyto národní zákazy jsou rovněž předmětem žaloby ze strany USA.

Greenpeace vydalo zprávu NAFTA, kterou se USA snažily utajit