Guardian: Vlečné sítě ohrožují podle vědců celé druhy ryb

Novinka - 6 ledna, 2006
Oceány se podle vědců vyprazdňují a jen jedna generace dělí několik druhů ryb od hranice vyhynutí. Příčinou úbytku ryb je intenzivní rybolov.
Oceány se vyprazdňují a jen jedna generace dělí několik druhů ryb od hranice vyhynutí, oznámili včera vědci. Příčinou úbytku ryb v hlubokých mořích je intenzivní rybolov.

Záznamy o množství úlovků v severním Atlantiku od roku 1978 do roku 1994 ukazují, že populace nejméně pěti druhů hlubokomořských ryb vykazuje znaky, které ji řadí do kategorie kriticky ohrožených živočichů podle Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Výzkum zveřejněný v časopise Nature podporuje snahu ochránců přírody o vytvoření mezinárodně chráněných oblastí nepřístupných rybářským lodím, kde by se mohly stavy ryb postupně navyšovat. „Očekávali jsem, že se prokáže úbytek populace, nečekali jsme ale, že bude tak hrozivý,“ říká doktorandka Jennifer Devine, která vedla výzkum na kanadské Memorial University v Newfoundlandu. „Když se nic nezmění, můžeme zakrátko počítat s moři zcela prázdnými, nebo obývanými jen rybami, které lidé nijak nevyužívají.“

Minulý rok přišli kanadští vědci s výzkumem, který dokazoval, že velké dravé ryby, jako je tuňák nebo mečoun, jsou na pokraji vyhynutí. Také množství žraloků žijících v severním Atlantiku pokleslo za posledních patnáct let o 90 %. Zatímco dřívější výzkumy se věnovaly stavu ryb, které lidé loví kvůli komerčnímu využití, později se vědci zaměřili především na ryby, které se dostávají do sítí omylem. „Nikdo se o tyto ryby nijak zvlášť nezajímá, protože nemají komerční hodnotu, ale jsou velmi důležité pro celý mořský ekosystém,“ dodává Jennifer Devine. Vědci proto znovu prošli všechny záznamy o úlovcích a zaměřili se na pět druhů ryb žijících v hlubokých mořích - hlavouna tuponosého (Coryphaenoides rupestris), hlavouna severního (Macrourus berglax), moridu nosatou (Antimore rostrata), mořského úhoře (Macrognathus aculeatum ) a jeden z druhů mořského rejnoka (Raja spinicauda). Všechny tyto druhy jsou pomalu rostoucí ryby, které dorůstají velikosti kolem jednoho metru a dožívají se až šedesáti let. Podle výzkumu poklesla populace všech těchto ryb o 87 – 97 % během posledních sedmnácti let, takže můžeme předpokládat, že pokles v následujících třech generacích dosáhne 99 – 100 %. Záznamy o hlavounovi tuponosém, resp. severním ukazují, že za 23 let došlo k úbytku o 99,6 %, resp. o 93,3 %.

Vědci také upozorňují na změny ve velikosti vylovených ryb, jak je ukazují lodní záznamy. Z pěti sledovaných druhů vykazují čtyři zmenšení velikosti o 25 - 57 % během sedmnácti let. To vede k závěru, že kvůli aktivitě rybářů dnes v mořích zůstávají již jen menší kusy. Hrozivý úbytek ryb chycených omylem při vytahování sítí z velkých hloubek znepokojuje ochránce přírody, kteří dlouhodobě upozorňují na to, jaké poškození přináší hlubokomořské rybářství. To se rozšířilo v posledních desetiletích poté, co stavy ryb v menších hloubkách poklesly na úroveň, která se rybářům komerčně nevyplatí.

Podle článku Iana Sample Guardian 05. 01. 2006.

Hugo Charvát/EkoMonitor