Účinky GM kukuřice na krysy zůstávají utajeny

Novinka - 21 září, 2004
Evropská komise odložila 20. září rozhodnutí o uvedení geneticky modifikované kukuřice Mon 863 na evropský trh. Stalo se tak po zveřejnění mnoha nesrovnalostí, které provázely tvorbu rizikové analýzy této plodiny a na které organizace Greenpeace příslušné orgány několikrát v minulosti upozorňovala.
23. dubna letošního roku přinesl francouzský deník Le Monde zprávu o tom, že expertní orgán pro posuzování GMO ve Francii (CGB-Commission du Génie Biomoléculaire) vyjádřil vážné pochybnosti o bezpečnosti GM kukuřice Mon 863. Jeho expertíza založená na pokusném krmení krys touto kukuřicí však zůstala utajena. Le Monde odhalil, že studie prokázala „významné změny“ mezi krysami krmenými konvenční kukuřicí a těmi, které byly krmeny Mon 863. Jednalo se například o zvýšený počet bílých krvinek u samců, nedostatečně vyvinuté červené krvinky a výrazné zvýšení hladiny cukru u samiček a v případě samců i problémy s činností ledvin, včetně zánětlivých onemocnění.

Monsanto si původně zažádalo o posouzení Mon 863 v Německu. Greenpeace proto v květnu požádalo německé úřady, aby uveřejnily výsledky testů na krysách. Po měsících zdlouhavého vyjednávání byla nakonec žádost zamítnuta s odůvodněním, že jde o „důvěrnou obchodní informaci.“ Z více než 1000 stran původního textu bylo Greenpeace poskytnuto jen patnáctistránkové shrnutí. I v něm je však naznačeno, že testovaná zvířata vykazovala určité anomálie.

Odklad rozhodnutí o uvedení Mon 863 na trh komentoval Eric Gall, poradce Greenpeace v otázkách GMO v Bruselu, takto: „Nesouhlasná vyjádření, která vůči této GM kukuřici v Komisi zaznívají, ukazují na špatnou kvalitu hodnotících procedur v EU. Údaje, které firmy předkládají, jsou nekvalitní a členské státy selhávají při provádění důkladných rizikových analýz. Je skandální, že německé úřady, které provedly vyhodnocení Mon 863, vypracovaly hodnotící zprávu, ačkoli jim chyběla některá klíčová data.“

„Nové analýzy, které německá vláda dnes předložila, přitom jasně dokládají, že Monsanto dodalo nekvalitní údaje. Potvrzují se tak pochybnosti o bezpečnosti této geneticky modifikované kukuřice. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, ani příslušné instituce členských států, by tak v žádném případě neměly vydat doporučení k uvedení tohoto produktu na trh,“ uvedl Gall.

Životní prostředí i spotřebitelé jsou ohrožováni současným stavem schvalovacích procesů a nízkými standardy pro posuzování rizik GM plodin. Greenpeace proto žádá orgány EU a členských zemí, aby se přestaly vydávat povolení pro uvádění dalších GMO na trh.