Radiační tým Greenpeace zjistil vysokou úroveň kontaminace v zelenině ve městě Minamisoma

Starosta a obyvatelé kritizují vládu za informační vakuum

Novinka - 7 dubna, 2011
Radiační experti Greenpeace, kteří zjišťují dopady krize po havárii v jaderné elektrárně Fukušima, objevili vysokou úroveň kontaminace v plodinách pěstovaných na okraji města Minamisoma. Toto zjištění vzbuzuje další obavy ze zdravotního rizika místních obyvatel a nedostatku oficiálních informací v oblasti za dvacetikilometrovou evakuační zónou.

Tým Greenpeace testoval špenát a další zeleninu ze zahrad obyvatel Minamisomy a odhalil úroveň radiace, která mnohokrát překračuje oficiální limity.

Zamořený špenát

V listech špenátu na jedné zahradě byla zjištěna úroveň celkové aktivity 70 000 – 80 000 Bq/kg, v další zahradě bylo zjištěno přibližně 9 000 Bq/kg v zelí. Podle oficiálních údajů japonské vlády je 20–30% této radioaktivity způsobeno cesiem-137, jehož hodnoty se nacházejí daleko nad limitem pro zeleninu, který činí 500 Bq/kg. Limit pro jód-131 činí 2 000 Bq/kg.

„V několika zahradách Minamisomy byla zelenina dokonce příliš kontaminována, než aby ji bylo možné konzumovat,“ informovala radiační expertka Greenpeace Rianne Teule, která vede tým zaměřený na testování zeleniny, a doplnila: „Majitelka zahrady s kontaminovaným špenátem nám řekla, že od úřadů nedostala žádnou informaci o radiačním riziku z její zeleniny, i když zprávy, že vláda v Minamisomě testuje plodiny, kolují již od 18. března.

V listech špenátu na jedné zahradě byla zjištěna úroveň celkové aktivity 70  000 – 80 000 Bq/kg, v další zahradě bylo zjištěno přibližně 9 000 Bq/kg v zelí. Podle oficiálních údajů japonské vlády je 20–30% této radioaktivity způsobeno cesiem-137, jehož hodnoty se nacházejí daleko nad limitem pro zeleninu, který činí 500 Bq/kg. Limit pro jód-131 činí 2 000 Bq/kg.

Radiační expertka Rianne Teule při měření kontaminace plodin na zahradě ve městě Minamisoma, které leží 30 km od havarované jaderné elektrárny Fukušima - Daiči.

Zvýšené zamoření i za hranicí oficiální evakuační zóny

Vláda sice zveřejnila hrubá data ze svého vlastního terénního monitoringu, avšak jejich vyhodnocení má v současné době do úplnosti hodně daleko. Další měření záření, které tým Greenpeace provedl na několika místech Minamisomy, odhalilo úroveň až 4,5 mikrosievertu za hodinu. Tyto hodnoty jsou v rozporu s jediným oficiálním monitorovacím místem v Minamisomě, které uvádí relativně nízkou úroveň 0,7 mikrosievertu za hodinu.

„Údaje japonské vlády nemusí být nezbytně nesprávné, ale rozhodně neříkají celou pravdu, ani nejsou adekvátně využity k ochraně zdraví obyvatel Minamisomy,“ prohlásil radiační expert Greenpeace Jan van de Putte, který vede druhý monitorovací tým Greenpeace v oblasti Fukušimy. „Naše měření, provedená mezi vládními monitorovacími místy, prokázala zvýšenou úroveň zamoření za hranicí oficiální zóny povinné evakuace, což představuje zdravotní riziko, jenže obyvatelé Minamisomy dostali pokyny zůstat uvnitř budov nebo opustit místo, pokud chtějí. To je naprosto neakceptovatelné."

Radiační experti Greenpeace Rianne Teule a Nikki Westwood měří kontaminaci plodin v zahradě ve městě Fukušima, ležícího 60 km od havarované jaderné elektrárny Fukušima - Daiči. Zelenina vykazuje hodnoty radiace 50-60krát vyšší než je limit pro potraviny. Dva týmy Greenpeace v oblasti monitorují radioaktivní zamoření potravin a půdy s cílem poskytnout nezávislé vyhodnocení zdravotního a bezpečnostního rizika pro místní obyvatele.

Starosta Minamisomy Katsunobu Sakurai se Greenpeace svěřil se svou frustrací z nedostatku spolehlivých informací a jasných pokynů. Od společnosti TEPCO ani od úřadů se nedozví, jaké riziko představuje jaderná krize pro jeho město.

„TEPCO je nezodpovědné. To firma jasně ukázala, když jí trvalo 11 dní, aby s námi po havárii vůbec mluvila. Vláda nám rovněž neposkytla žádné zprávy, jimž bychom rozuměli,“ uvedl Sakurai. „Žádáme vládu nejen o dostatek informací o tom, co se stalo, ale také o záruku, že bude odpovědně reagovat na možná budoucí rizika.“

Další měření proběhlo i v ostatních místech, například ve venkovské oblasti poblíž vesnice Tsushima, která leží 30 km od havarované jaderné elektrárny Fukušima – Daiči, těsně za zónou dobrovolné evakuace. I zde byly nalezeny hodnoty až 47 mikrosievertů za hodinu, což je 1,5krát více než uvádějí oficiální údaje (32,7 mikrosievertů za hodinu). Expozice na takové úrovni představuje dosažení maximální povolené roční dávky za necelých 24 hodin.

Greenpeace vyzývá úřady, aby přehodnotily rozsah evakuační zóny

„Stále trvá naléhavá potřeba nejen spolehlivých údajů od japonské vlády, ale i jejich srozumitelná interpretace a pokyny ohledně rizika radioaktivního zamoření potravin a životního prostředí, aby mohli lidé postižení touto katastrofou chránit své zdraví i své živobytí,“ prohlásil Jan van de Putte.

Greenpeace vyzývá úřady, aby co nejdříve znovu vyhodnotily rozsah oficiální evakuační zóny kolem jaderné elektrárny Fukušima tak, aby lépe odpovídala hodnotám úrovně radioaktivity zjištěným v celé oblasti.

Radiační tým Greenpeace v terénu

Chceme o skutečném rozsahu kontaminace oblasti poskytovat nezávislá data. Proto budeme v oblasti za hranicí oficiální evakuační zóny pokračovat v měřeních a o zjištěných hodnotách informovat veřejnost.

V současné době má Greenpeace v postižené oblasti dva týmy provádějící měření. První se zaměřuje na testování kontaminace zeleniny a mléka, druhý pak na povrchové zamoření. Greenpeace prostřednictvím japonských médií žádá výrobce i spotřebitele, aby si nechali dobrovolně otestovat své potraviny, což jim může později pomoci při žádání kompenzace.

Podívejte se na  mapu míst, kde byla provedena měření naším týmem. Podrobné informace můžete sledovat na speciální stránce Greenpeace International.  

Tým vede Rianne Teule, radiační expertka a vedoucí energetické kampaně Greenpeace International, další členové týmu: Thomas Breuer, vedoucí energetické kampaně Greenpeace Německo, odborník na radiační bezpečnost Jan van de Putte z Greenpeace Belgie a vedoucí logistiky Greenpeace International a kvalifikovaná poradkyně pro radiační bezpečnost Nikki Westwood.

Více informací o členech týmu se dozvíte zde (AJ). 

Při monitoringu využívá tým vybrané standardní přístroje k monitoringu záření:  
- Gamma spektrometr: GEORADIS Identifier RT-30 (Super Ident)
- Geigerův počítač: Radex RD 1503
- Měřič povrchové kontaminace: RADOS MicroCont