Mach a Šebestová žádají ministra o ochranu před chemikáliemi

Novinka - 1 září, 2005
U příležitosti zahájení školního roku dnes děti, rodiče a dobrovolníci Greenpeace pod vedením herce divadla Ypsilon Petra Vacka sehráli před ministerstvem průmyslu scénku, v níž dva nejznámější čeští školáci – Mach a Šebestová – vyzývají ministra Urbana, aby se zasadil o přijetí účinné podoby nové chemické politiky (tzv. REACH), která bude projednávána v v nadcházejících třech měsících v Bruselu.
U příležitosti zahájení nového školního roku dnes děti, rodiče a dobrovolníci Greenpeace pod vedením herce divadla Ypsilon Petra Vacka sehráli před ministerstvem průmyslu scénku, v níž dva nejznámější čeští školáci  – Mach a Šebestová – vyzývají ministra Miloše Urbana, aby se zasadil o přijetí účinné podoby nové chemické politiky (tzv. REACH), která bude projednávána v nadcházejících třech měsících v Bruselu.

Velkým množství nebezpečných chemikálií jsou obklopeni všichni lidé, jak na pracovištích, tak ve svých domovech včetně malých dětí v mateřských školkách. Prokázaly to mj. i analýzy Greenpeace provedené na jaře letošního roku. [1]

Greenpeace požaduje, aby se české ministerstvo průmyslu a obchodu zasadilo při nadcházejících jednáních o reformě chemické politiky v Evropské unii o přijetí takové její podoby, která by zajistila přísnou regulaci chemických látek, a nedopustilo, aby ekonomické zájmy chemického průmyslu převážily nad ochranou lidského zdraví.

Nadcházející tři měsíce budou pro přípravu nové chemické politiky EU nesoucí název REACH (tzv. registrace, evaluace a autorizace chemických látek) klíčové. O její podobě se bude jednat na půdě Evropského parlamentu a Rady EU. Důležitá přitom budou stanoviska všech členských států a jejich představitelů, tedy i zástupců České republiky. Je důležité, aby evropské chemické směrnice zahrnovaly tzv. princip substituce. Ten by ukládal nahradit používání nebezpečných chemických látek bezpečnějšími alternativami všude tam, kde tyto alternativy existují.