V oblasti Fukušimy měří radiaci již dva týmy radiačních expertů Greenpeace

Novinka - 5 dubna, 2011
Již dva týmy Greenpeace monitorující radiaci tvrdě pracují za hranicí evakuační zóny, jež byla vyhlášena v okruhu 20 km od havarované jaderné elektrárny Fukušima. Jeden z nich se zaměřuje na zjišťování zdravotních rizik a testuje jídlo a mléko, druhý zkoumá povrchové zamoření prostředí.

Poté, co se potvrdilo, že hodnoty záření, které naměřil tým Greenpeace, se shodují s oficiálními vládními údaji o výši zamoření radioaktivitou ve městě Iitate, jsme vyzvali japonskou vládu k evakuaci lidí ze zamořených oblastí za hranicemi oficiální evakuační zóny. Iitate leží 40 km od jaderné elektrárny Fukušima, z níž stále ještě uniká radioaktivita, a 20 km od evakuační zóny. Přitom jen několik dní strávených v Iitate znamená vystavení se dávce ozáření, která odpovídá jeho maximální přípustné roční dávce, která činí1000 mikrosievertů.

Město Iitate ještě stále nebylo evakuováno

Naměřené hodnoty zahrnují pouze vnější radiaci a nezahrnují další riziko spojené se zářením, které se do těla může dostat konzumací potravy nebo dýcháním. Zjištění našeho týmu potvrzují údaje, ke kterým dospěli v Iitate jak vláda prefektury Fukušima, tak Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Je na vládě, aby vyhlásila evakuaci.

Nezávislá měření jsou potřeba

Nedávné zprávy o tom, že japonská vláda zadržela informace o rizicích spojených s ozářením mimo oficiální evakuační zónu jen potvrzují, jak důležité je, aby náš tým podával místním lidem přesné a nezávislé informace.

Bližší informace o členech týmů  najdete zde. Výsledky jejich práce a aktualizace jsou zveřejňovány zde(v AJ).Veškeré informace o jaderné krizi v Japonsku naleznete v angličtině na speciální stránce zde.

Ze zpráv serveru NHK World (Japan Broadcasting Corporation):

"Dozvěděli jsme se, že japonská vláda zabránila zveřejnění počítačových modelů, které předpovídaly vysoké hodnoty radiace v oblastech vzdálených více než 30km od poškozené jaderné elektrárny Frukušima Daiči."

"Odhady ukazovaly, že hodnota záření překročí v některých oblastech vzdálených více než 30km od jaderné elektrárny hodnotu 100 milisievertů, pokud stráví lidé venku mezi 12. a 24. březnem více než 24 hodin."

"To je stonásobek dlouhodobé referenční dávky 1 milisievert za rok, kterou doporučuje jako maximální přípustnou Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu."Tags