Tým Greenpeace zahájil nezávislé hodnocení situace ve Fukušimě

Novinka - 28 března, 2011
V sobotu 26. března zahájilo Grenpeace monitoring míst kolem evakuační zóny obklopující jadernou elektrárnu Fukušima Daiči, v níž se nadále rozvíjí druhá nejvážnější jaderná havárie v dějinách lidstva. Cílem monitorovacího týmu je nezávislé vyhodnocení skutečného rozsahu rizika radiace na místní obyvatelstvo. V neděli 27. března potvrdili radiační experti Greenpeace zvýšenou úroveň radiace ve vesnici Iitate (naměřili až 10 mikrosievertů za hodinu), která leží 40 km severozápadně od jaderné elektrárny Fukušima Daiči a 20 km za oficiální evakuační zónou. Tyto hodnoty jsou dostatečné na to, aby byla vyžadována evakuace.

„Od začátku jaderné krize ve Fukušimě oficiální místa opakovaně podceňovala jak riziko, tak rozsah radioaktivního zamoření. Do Fukušimy jsme přijeli, abychom přinesli svědectví o dopadech této krize a poskytli nezávislý pohled na důsledky kontaminace,“ uvedl vedoucí týmu a poradce pro jadernou bezpečnost Jan van de Putte z Greenpeace International a dodal: „Japonské úřady jsou si plně vědomy toho, že vysoká úroveň radiace z poškozené elektrárny se rozšířila daleko za oficiální evakuační zónu, do míst jako je třeba Iitate, avšak vůbec nepodnikají žádná opatření, aby lidi řádně ochránily či je informovaly o zdravotních rizicích."

Měření radiace v okolí elektrárny Fukušima Daiči

Měření radiace ve vesnici Iitate, 40 km od jaderné elektrárny Fukušima Daiči, 20 km za oficiální evakuační zónou. Geigerův počítač ukazuje hodnotu 7,66 mikrosievertů za hodinu. Hodnoty naměřené týmem Greenpeace zdaleka přesahují mezinárodně doporučené limity. Místní lidé by dosáhli roční maximální dávky radioaktivity během několika dnů, avšak zatím nebyli evakuováni. Tým Greenpeace pokračuje v monitoringu lokalit v okolí evakuační zóny kolem Fukušimy s cílem vyhodnotit skutečný rozsah radiačního rizika pro místní obyvatelstvo.

"Fukušima a její dopady nesmí být zameteny pod koberec. Po Černobylu a Three Mile Island nás propagátoři jádra přesvědčovali, že jsme se z chyb poučili a riziko další vážné jaderné havárie je statisticky téměř vyloučené. Měli by přiznat, že se ošklivě spletli, a že se mohou stejně splést i v budoucnu. Bez jádra i fosilních paliv se přitom obejdeme - stačí využít již dnes dostupný potenciál zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů, které jsou na rozdíl od uranu i uhlí bezpečné a nevyčerpatelné," prohlásil vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Cílem monitorovacího týmu v postižené oblasti je přinést transparentní nezávislou analýzu ohrožení veřejného zdraví a životního prostředí, a nabídnout tak alternativu k často protichůdným informacím, které poslední dva týdny slyšíme od jaderných regulátorů.

Monitoring je zaměřen zejména na dokumentování radioaktivního zamoření a zjišťování hodnot dávky ozáření v oblasti evakuační zóny severozápadně od Fukušimy (okruh 20 km od jaderné elektrárny), které byly nejvíce zasaženy úniky radioaktivity.

Mezinárodní tým Greenpeace vede zkušený radiační expert Jan van de Putte (Belgie), který se účastnil výzkumů radioaktivního zamoření v Rusku, na Ukrajině, ve Španělsku, Belgii a Francii. Další člen týmu, radiační expert Jacob Namminga (Nizozemsko), má zkušenosti z výzkumů radioaktivního zamoření na Ukrajině, ve Španělsku a Francii.

Při monitoringu budou využívány vybrané standardní přístroje k monitoringu radiace:  
- Gamma spektrometr: GEORADIS Identifier RT-30 (Super Ident)
- Geigerův počítač: Radex RD 1503
- Měřič povrchové kontaminace: RADOS MicroCont

Kromě samotného monitoringu je cílem týmu Greenpeace i dokumentace dopadu celé situace na místní obyvatele, kteří museli být z oblasti kolem fukušimské elektrárny evakuováni.

Bližší informace o týmu Greenpeace ve Fukušimě v angličtině najdete zde.