Naléhavá výzva prezidentu Putinovi, aby bránil práva původních obyvatel Ruska

Novinka - 15 listopadu, 2012
Z Ruska se nám donesly krajně znepokojivé zprávy: našemu spojenci v boji za ochranu Arktidy a největšímu sdružení původních obyvatel Ruska bylo ruskou vládou přikázáno, aby ukončil svou činnost.

Ruské autority zastoupené Ministerstvem spravedlnosti pozastavily až do dubna 2013 činnost Svazu původních obyvatel ruského severu (Russian Association of Indigenous Peoples of the North, RAIPON), přičemž se odvolávají na formální nesrovnalosti mezi stanovami organizace a ruskými federálními zákony. RAIPON funguje na základě těchto stanov již 22 let, aniž by k tomu vláda měla jakékoli připomínky. Od svého založení v roce 1990 sjednocuje, prosazuje a chrání práva 41 skupin a organizací domorodých obyvatel ruského severu, spojuje 300 000 lidí, kteří v politické sféře nemají vždy své zastání.

K pozastavení činnosti této organizace došlo den před začátkem jednání Arktické rady ve švédské Haparandě (v níž je RAIPON stálým účastníkem) a má být v účinnosti až do 7. Shromáždění domorodých obyvatel severu, Sibiře a Dálného východu Ruska, které je naplánováno na březen 2013.

V srpnu 2012 podpořil Svaz původních obyvatel ruského severu spolu se zástupci dalších domorodých obyvatel ze severu Ruska zákaz ropných vrtů v arktickém kontinentálním šelfu v oblastech, kde se půda využívá tradičním způsobem. Také vyzval všechny původní obyvatele Arktidy, aby se k tomuto požadavku přidali .Výkonný ředitel Greenpeace International, Kumi Naidoo, včera napsal dopis prezidentu Putinovi, ve kterém požaduje, aby zasáhl a zvrátil toto rozhodnutí, takže RAIPON bude moci pokračovat ve svých legitimních aktivitách a zastupovat práva a zájmy domorodých obyvatel ruského severu.

Vážený pane prezidente,

píši Vám, abych Vás vybídl k zásahu v naléhavé záležitosti. Je třeba zabránit rozpuštění Svazu původních obyvatel ruského severu (RAIPON), ke kterému má dojít pouze na základě drobných technických detailů.

V letošním roce jsem se během své návštěvy Moskvy zúčastnil konference se zástupci původních obyvatel Ruska. V průběhu této akce jsem byl informován o jejich pokračujícím boji za sebeurčení a za ochranu jejich původních území a živobytí. Objevily se zprávy o bezohledném jednání ropného průmyslu, které výrazně přispívá k ničení rozsáhlých přírodních oblastí a k lidskému utrpení. Neodvratné úniky ropy téměř každodenně sužují řeky a ničí lesy ruského severu.

Jsem si jistý, že jste si vědom toho, že původní obyvatelé Ruska mají s touto probíhající ekologickou katastrofou bezprostřední zkušenost, řeky umírají a místní lidé čelí narůstajícímu počtu rakovinných onemocnění. Již dlouhou dobu se lidé ze severního Ruska snaží, aby byl jejich společný hlas vyslyšen, ale setkávají se v lepším případě s neustálou lhostejností, v horším případě se zastrašováním na hranicí šikany.

Tento víkend nařídil ruský ministr spravedlnosti hlavní organizaci zastupující domorodé národy ruské Arktidy, aby ukončila svou činnost. Právní postavení Svazu původních obyvatel ruského severu (RAIPON), který funguje jako zastřešující organizace pro většinu domorodých národů ruského severu, je v ohrožení.

Dle mých informací zavřel ministr spravedlnosti RAIPON z administrativních důvodů. Doufám, že souhlaíte s tím, že tak důležitý hlas by neměl být nucen zmizet kvůli pouhé technické záležitosti.
Pokud bude RAIPON rozpuštěn a vyhnán z Arktické rady, které se účastní od jejího vzniku, budeme to vnímat jako úmyslný pokus umlčet nesouhlasné hlasy v diskuzi o budoucnosti ruské části Arktidy a jako cynický tah k umlčení těch, kteří otevřeně mluví o dopadech těžby ropy.

RAIPON neochvějně a odvážně pomáhá původním obyvatelům Ruska, aby našli svůj hlas  – a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Tam, kde se původní obyvatelé odváží pozvednout svůj hlas, musí být podporováni a povzbuzováni, nikoli trestáni za svou odvahu.

Jménem Greenpeace se obracím na Vás a ruskou vládu, abyste zajistili budoucnost Svazu původních obyvatel ruského severu, a to včetně pokračování jeho zapojení v Arktické radě, orgánu, který je vůdčí silou v oblasti spolupráce v regionu, a v němž zastává RAIPON pozici stálého účastníka. RAIPON je klíčovým partnerem Arktické rady a musí být nalezen způsob, jak dosáhnout toho, aby zde mohl i nadále zastupovat zájmy domorodých národů severu.

S pozdravem

Dr. Kumi Naidoo, výkonný ředitel Greenpeace International

------------------------------------------------------------------------- 

VÝZVU PREZIDENTU PUTINOVI MŮŽETE PODEPSAT TAKÉ VY ZDE