Nepoučitelná sněmovna

Novinka - 1 července, 2005
Poslanecká sněmovna znovu odmítla dát občanským sdružením právo účastnit se schvalovacího řízení o geneticky upravených potravinách. Je to v rozporu se směrnicemi Evropské unie.
Poslanecká sněmovna znovu odmítla dát občanským sdružením, která se věnují ekologii nebo ochraně práv a zájmů spotřebitelů, právo účastnit se schvalovacího řízení o geneticky upravených potravinách. Právo být účastníky těchto správních řízení ponechala krajům. Vyplývá to z vládní novely zákona o geneticky modifikovaných organismech, kterou dnes sněmovna schválila výraznou většinou hlasů. Novelu musí před definitivním přijetím posoudit ještě Senát a prezident.

Tato podoba zákona je v rozporu s koaliční smlouvou, se směrnicemi Evropské unie a Aarhuskou úmluvou o právu na informace o životním prostředí a účasti ve správním řízení. Bude-li zákon takto schválen Senátem a podepsán prezidentem, bude muset být dříve nebo později opět novelizován. Doufáme proto, že horní komora tento zákon neschválí.

Není nejmenší důvod GM organismy před lidmi utajovat. Nejde o žádné státní, ani komerční tajemství. Zatajování experimentů na polích v sousedství je pouze dalším receptem na nedůvěru veřejnosti.

Občané (např. zemědělci) by měli mít při rozhodování o návrzích na uvolňování GM organismů do krajiny, v níž žijí, stejná práva jako biotechnologické společnosti. Není možné, aby jedna strana v diskusi – biotechnologický koncern – měla možnost požádat o přezkoumání, zatímco druhá strana – občané – nikoli. Proto je návrh seškrtat občanská práva nepřijatelný.

Naprosto nepřijatelný je návrh, aby občané museli úředníkům vysvětlovat, proč chtějí o GM polích vědět – nebo aby úředníci rozhodovali, zda občan svůj zájem dostatečně nebo správně zdůvodňuje.

Evropská komise doporučuje pravý opak: zveřejňovat přesnou polohu polí s GM plodinami na internetu. Má k tomu konkrétní, praktický důvod: Aby se předešlo křížení, nesmí se ve vzdálenosti několika set metrů od pole s GM plodinami pěstovat stejné druhy v konvenčním nebo ekologickém zemědělství. To samozřejmě není možné, pokud je utajena poloha GM polí. Aby ve stejné zemi mohlo zároveň existovat GM, ekologické i konvenční zemědělství, je snadná dostupnost informací nezbytná.