Nová chemická politika zachrání tisíce životů

Novinka - 23 února, 2005
Na trhu EU jsou dnes desetitisíce chemických látek, z nichž jen u hrstky bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Právě to chce změnit nový systém prověřování vlastností chemických látek (REACH). Prezident Svazu chemického průmyslu Pavel Švarc však v rozhovoru pro Právo ze dne dne 23. února 2005 uvádí o chystané reformě chemické politiky EU řadu nekorektních informací, které je třeba uvést na pravou míru.
Na trhu Evropské unie jsou dnes desetitisíce chemických látek, z nichž jen u hrstky bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Právě to chce změnit nový systém prověřování vlastností chemických látek (REACH). Prezident Svazu chemického průmyslu Pavel Švarc však v rozhovoru pro Právo dne 23. února 2005 uvádí o chystané reformě chemické politiky EU řadu nekorektních informací, které je třeba uvést na pravou míru.

Systém REACH pečlivě připravuje Evropská komise již od konce 90. let a jeho principy odsouhlasil Evropský parlament i Evropská rada složená z hlav členských státu. Zavedení REACH podle expertů každoročně zabrání tisícům případů rakoviny a desetitisícům kožních a dýchacích nemocí z povolání. REACH proto podporuje nejen široká koalice lékařů, ekologů, spotřebitelů a odborářů, ale i významné firmy (TetraPak, Skanska, Euro Coop, Marks and Spencer atd).

Nebezpečné chemikálie totiž nekontaminují jen pracovní prostředí, ale i zboží denní potřeby. Laboratorní analýzy prokazují ve spotřebním zboží nebezpečné chemikálie, jako např. těžké kovy, ftaláty, nitrosaminy či formaldehyd. Odpovědní výrobci a prodejci však usilují o důvěru svých zákazníků. Proto ze svých výrobků rizikové látky nejenom sami dobrovolně vylučují, ale podporují i zpřísnění regulace chemikálií.

Přímé náklady na zavedení REACH podle Evropské komise představují méně než tisícinu obratu chemického průmyslu. Bylo by naivní očekávat, že se chemičky dobrovolně vzdají zisků z výroby a prodeje nebezpečných látek. Celkově však společnost na vyloučení rizikových látek jednoznačně vydělá. Podle studie prof. Davida Pearce může REACH v důsledku snížení výskytu cukrovky, Parkinsonovy choroby, poruch štítné žlázy a poklesu IQ přinést EU prospěch v celkové hodnotě přes 280 mld euro.

Náklady spojené s mentální retardací a autismem zaviněnými chemikáliemi se jen v USA odhadují na 9,2 mld dolarů ročně! Tento vypočet však nebere v potaz případy snížení IQ vlivem chemických látek jen o několik bodů. Přitom američtí experti tvrdí, že snížení IQ o 1% vede k poklesu průměrného celoživotní přijmu o 2,4 %. Dnes ale u 70 % chemikálií vyráběných ve velkých objemech ani nevíme, zda mohou narušovat inteligenci a jak, protože nejsou dostupná data o jejich vývojové toxicitě či teratogenitě.

Přímé náklady zavedení REACH v ČR uvádí Pavel Švarc ve výši 5 až 7 mld Kč, ale studie zveřejněná ministerstvem průmyslu a obchodu uvádí jen 1,8 až 5,6 mld během 11 let zavedení. Neuvěřitelně vysoké jsou i Švarcem uváděné nepřímé náklady (50-70 mld Kč ročně), které odporují závěrům řady zahraničních studií. Ty na základě standardních ekonomických modelů dokazují, že součet přímých a nepřímých nákladů by měl být 1,5 až 2,3 krát vyšší než náklady přímé.

Švarcův výrok o stonásobné výši nepřímých nákladů nápadně připomíná humbuk vyvolaný v roce 2002 jeho německými kolegy. Firma A. D. Little (ADL) na zakázku tamního svazu průmyslu došla k závěru, že REACH sníží německé HDP o 0,4-6,4% a ohrozí 150 000 pracovních míst! Kritická revize provedená mnichovským Institutem pro ekonomický výzkum (IfO) ale došla k závěru, že ADL se dopustila řady vážných metodických chyb, jež vedly k neodůvodněnému nadsazení nákladů (650-ti násobek přímých nákladů) a podhodnocení přínosu REACH.

Pavel Švarc straší čtenáře Práva právě citací této staré, nevěrohodné studie a zamlčuje význam nové chemické politiky pro ochranu zdraví, bezpečnost práce, čistší životní prostředí. Lze však čekat ohledy na přírodu a zdraví lidí u muže, který únik desítek tun chlóru ze Spolany do Labe označil za příspěvek k lepší hygieně?

MUDr. Miroslav Šuta
(autor je členem Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost)

Tento text byl psán pro deník Právo jako reakce na rozhovor s prezidentem Svazu chemického průmyslu a šéfem Unipetrolu Pavlem Švarcem, který byl otištěn 23. února 2005. Právo text po mnoha peripetiích neotisklo, ani jinak neuvadlo na pravou míru nepravdivé informace obsažené v rozhovoru se Švarcem, který deník publikoval s obrovským dramatickým titulkem na první straně.