Klíčové rozhodování o osudu velryb na půdě IWC (Agadir, 21.–25. června)

Novinka - 21 června, 2010
Dnes začíná v marockém Agadiru výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC), kterého se jako jeden z 88 členských států účastní i zástupce z České republiky, a bude tak spolurozhodovat o dalším osudu velryb. Letos na jaře totiž přestavil předseda IWC Cristian Manquieira návrh, který by v případě přijetí znamenal po téměř čtvrt století bezprecedentní průlom – schválení zabíjení velryb v jejich nejcennějším potravním teritoriu, v Jižním oceánu.

Samice keporkaka s mládětem ve vodách Tichého oceánu

Moratorium na komerční lov velryb platí díky IWC již od roku 1986. Platí navzdory právním námitkám ze strany Islandu a Norska a přesto, že Japonsko nadále pokračuje v komerčním lovu velryb s použitím mezery v zákonu umožňující zabíjet v mezinárodních vodách velryby pro „vědecké účely“. Předložený návrh se nyní snaží nalézt kompromis mezi několika „provelrybářskými“ státy a drtivou většinou zemí, které naopak podporují trvání platnosti moratoria.

Předseda komise Cristian Maquieira se snaží ponechat lov velryb pod kontrolou IWC, a proto navrhl poskytnout velrybářským zemím v příštích 10 letech oficiální kvóty na komerční lov velryb. Problém tkví v tom, že tyto navrhované kvóty nevycházejí z vědecké metodiky IWC, ale pramení z politického vyjednávání, které má jen velmi málo společného s osudem těchto vzácných savců. Stanovení kvót pro komerční lov velryb na základě politického rozhodnutí by tak bylo pro IWC zásadním krokem zpět, a lze navíc očekávat snahu velrybářských států kvóty v průběhu jednání výrazně navýšit.

Přijetí návrhu by legitimizovalo komerční lov velryb i v Jižním oceánu, velrybí rezervaci, a to i přes absolutní zákaz IWC na komerční lov, platný v této oblasti od roku 1994. Jižní oceán je pro mnohé druhy velryb, například pro plejtváka obrovského, keporkaka či plejtváka myšoka, výhradním místem, kde přijímají potravu. Jižní oceán je z velrybí perspektivy ekvivalentem naší restaurace nebo hodovní síně. Některé druhy velryb tak při své plavbě do tropických vod během zimních měsíců nepřijímají vůbec žádnou potravu. Existuje-li tedy dnes jediné místo na zemi, kde by velryby měly mít plnou ochranu, je to právě Jižní oceán.

Předseda IWC ovšem navrhl kvóty pro komerční lov dokonce i u těch druhů velryb, které Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) vede jako ohrožené. Přijetí návrhu by tak umožnilo v průběhu 10 let komerčně ulovit v Jižním oceánu až 65 plejtváků myšoků a v severním Pacifiku až 500 plejtváků sejvalů, přičemž jejich počet je již nyní na nejnižší možné úrovni kvůli předchozímu lovu, který se zcela vymkl kontrole. Počet plejtváků sejvalů v severním Pacifiku klesl na konci 20. století z 42 000 na pouhých 8 600 kusů a na jižní polokouli bylo zabito zhruba 700 000 plejtváků myšoků. Jejich populace se podle posledních odhadů dosahuje pouhých 15 000 kusů.

Všech 88 členských států IWC rozhodne o přijetí či zamítnutí tohoto návrhu na své výroční schůzi v marockém Agadiru ve dnech 21.– 25. června. K jeho schválení je nezbytná ¾ většina a zastoupena bude i Česká republika.

Česká kancelář Greenpeace se problematice ochrany kytovců věnuje dlouhodobě. Již v roce 2003 jsme zahájili kampaň za vstup České republiky do IWC, která byla po dvou letech korunována úspěchem – díky této naší kampani se Česká republika v roce 2005 poprvé zúčastnila zasedání Mezinárodní velrybářské komise jako řádný člen a jasně se postavila proti obnovení komerčního lovu velryb, a naopak za jejich přísnou ochranu. Tento úspěch, kterého jsme dosáhli jen díky podpoře našich příznivců, jsme oslavili také uspořádáním dětské výtvarné soutěže na téma Velrybí svět. Tisíce krásných výtvarných děl od dětí z celé republiky jsme potom vystavili v pražské ZOO. Doufejme však, že místo velryb nám nezůstanou pouze barevné obrázky. O výsledku jednání Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách.

Šest klíčových prvků navrhované dohody IWC

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.