Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu

Novinka - 24 února, 2011
Výzva k modernizaci evropské energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie

Ministr průmyslu a obchodu
Ing. Martin Kocourek
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  Praha 1

V Praze, 24. února 2010

Vážený pane ministře Kocourku,

 
28. února proběhne v Bruselu jednání Evropské energetické rady. Obracíme se na Vás proto tímto otevřeným dopisem a vyzýváme Vás, abyste prosazoval strategie založené na rozvoji obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti.

Výsledky energetického summitu ze 4. února, výhled Evropské komise do roku 2050 nebo poslední studie pro německou vládu a další politická i odborná stanoviska jasně ukazují, že Evropa se blíží k zásadně důležité křižovatce: buď se vydá cestou moderních technologií, nebo bude ztrácet konkurenceschopnost v zajetí zastaralých energetických koncepcí založených na spalování fosilních paliv a jaderné energetice.

Na křižovatce stojí nepochybně i česká ekonomika a při chybném vykročení riskuje, že se v budoucích letech vřadí mezi méně rozvinuté a postupně stále více zaostávající země Evropy. Úplný přechod na produkci energie z obnovitelných zdrojů je nejen technicky možný, ale i ekonomicky racionální.  

V tomto týdnu byla předními universitami a vědeckými institucemi zveřejněna analýza ukazující ekonomické přínosy nového závazku EU na snížení emisí CO2 o 30% do roku 2020. Analýza ukazuje, že tento závazek je dosažitelný investicemi do obnovitelných zdrojů, chytrých sítí a zvýšením energetické účinnosti především budov. Z analýzy dále vyplývá, že nový závazek nastartuje evropskou ekonomiku směrem k zrychlenému růstu, růstu investic a tvorbě nových pracovních míst.

Vyzýváme Vás proto, aby Česká republika převzala vedoucí roli při prosazování potřebných opatření, která umožní plně rozvinout potenciál obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti.

Zároveň Vás žádáme, abyste v zájmu České republiky prosazoval cestu modernizace evropské energetiky založenou na obnovitelných zdrojích energie, která bude v souladu se závazky na ochranu klimatu, a přihlásil se ke spolupráci při budování evropských energetických sítí, jejichž důsledkem bude snižování cen energií, posílení energetické bezpečnosti a optimální integrace energie z obnovitelných zdrojů.

Očekáváme také, že se tyto principy stanou podstatou připravované Státní energetické koncepce, která se může stát moderním dokumentem potvrzujícím naši příslušnost k ekonomicky a technologicky vyspělým zemím.

 
S přáním mnoha úspěchů při prosazování modernizace české a evropské ekonomiky,


Michal Komárek
programový ředitel Greenpeace ČR