Otevřený dopis ministru životního prostředí

Novinka - 2 března, 2011
Výzva ministru životního prostředí k podpoře přijetí závazku EU na 30% snížení emisí CO2 do roku 2020.

Vážený pane ministře Chalupo,

před setkáním ministrů životního prostředí zemí Visegrádské čtyřky a jednáním Evropské environmentální rady v příštích dnech Vás tímto otevřeným dopisem vyzýváme, abyste v souladu se zájmy České republiky a EU prosazoval přijetí závazku na 30% snížení emisí CO2 do roku 2020.

Dokument Evropské komise Roadmap for moving to a low carbon economy in 2050, nová studie pro německou vládu a další vědecké analýzy ukazují, že je to realistický cíl. A navíc cíl, který je nejenom v souladu s dlouhodobým výhledem boje proti klimatickým změnám, ale který zároveň představuje i nový start evropské ekonomiky.

Jedině ekonomika založená na moderních technologiích a radikální proměna energetiky i dopravních systémů směrem k obnovitelným zdrojům a chytrým sítím mohou Evropě zajistit konkurenceschopnost na světových trzích a přinášet nová pracovní místa. Například podle studie Potsdamského Institutu a předních evropských univerzit zpracované pro německou vládu přinese závazek 30% snížení emisí Evropě šest milionů nových pracovních míst.

Minulý týden jste se účastnil jednání Řídící rady OSN pro životní prostředí v Nairobi a ve svém vystoupení jste se přihlásil k závazkům OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Za překážky úspěšného naplňování tohoto programu jste označil mimo jiné „nedostatek politické vůle“.

Vyzýváme Vás tedy, abyste na důležitých mezinárodních jednáních, která Vás čekají, dostatečnou politickou vůli k dosažení evropských i světových klimatických a ekonomických cílů prokázal. A přiřadil se k těm evropským politikům, kteří již s požadavkem na 30% snížení emisí CO2 veřejně vystoupili. Jak nepochybně víte, jsou mezi nimi například ministři Velké Británie, Dánska nebo Německa.

Česká republika se ovšem k těmto závazkům nemůže odpovědně připojit, pokud nebude odpovídající strategie rozvíjet i na domácí půdě.  V této souvislosti považujeme za nezbytné, aby ministerstvo životního prostředí prosadilo odpovědnou klimatickou politiku do centra politických vyjednávání a odborných analýz při promýšlení vizí budoucího rozvoje České republiky. Aktuálně pak zejména při přípravě Státní energetické koncepce. Neméně důležitá je i práce na nové podobě zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který by měl vytvořit rámec pro jejich stabilní budoucí růst.

S přáním mnoha úspěchů při prosazování principů trvale udržitelného rozvoje,

Michal Komárek,

programový ředitel Greenpeace ČR