Otevřený dopis premiéru Petru Nečasovi ve věci starých ekologických zátěží

Novinka - 6 září, 2011
Detoxikujte“ staré ekologické zátěže – rychle, transparentně a bezpečně!

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás ve věci, která je dlouhodobě neřešeným rizikem pro zdraví a bezpečnost občanů této republiky. A jež je tak i mimořádně nelichotivou vizitkou polistopadové politické reprezentace.

v České republice je stále evidováno skoro deset tisíc starých ekologických zátěží (SEZ) – míst, která byla v minulosti kontaminována nebezpečnými látkami. Stát již v roce 1991 přijala garanci za likvidaci těchto kontaminovaných ploch, nicméně ani po dvaceti letech nejsou tato místa sanována, někde, včetně těch nejrizikovějších míst, sanace ještě ani nezačala. Odhaduje se, že na sanaci čeká přinejmenším dvě třetiny SEZ.

Dosavadní výsledky inventury SEZ potvrdily, že rozsah starých ekologických zátěží plynoucích z nedostatečného řešení této problematiky v ČR je alarmující a jejich urychlené řešení vzhledem k dopadům na zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí je nezbytné.

Podle údajů MŽP stále existuje více než pět set starých ekologických zátěží, jejichž rizikovost je klasifikována jako extrémní - neakceptovatelná nebo vysoká. Více než tisíc lokalit je kontaminováno persistentními organickými polutanty (POPs), velmi nebezpečnými látkami, z nichž ty nejrizikovější se ČR zavázala odstranit Stockholmskou úmluvou ratifikovanou v roce 2002.

Chaos a liknavost v otázkách starých ekologických zátěží ze strany státních úřadů je neudržitelná. Navrhované řešení v podobě obří super ekozakázky s názvem “Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací”, která je zpochybňováno napříč celým politickým spektrem, nevládními organizacemi i renomovanými odborníky, jen prohlubuje stávající krizi.

Vyzýváme Vás proto, abyste jako premiér této vlády prosadil zrušení stávající „superzakázky” a inicioval vytvoření nového systému, který zajistí rychlou a transparentní sanaci starých ekologických zátěží. Součástí tohoto systému, který by měl vzniknout ještě do konce tohoto roku, musí být i přednostní řešení těch nejrizikovějších zátěží, označovaných kódem priority A3 a A2. V této souvislosti Vás žádáme, aby byl v prvním čtvrtletí roku 2012 uveřejněn závazný harmonogram sanace těchto prioritních zátěží.

S úctou

Dr. Čestmír Hrdinka,
výkonný ředitel Greenpeace Česká republika

Předseda Vlády ČR

RNDr. Petr Nečas
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
11801

Témata