Otevřený dopis premiéru Sobotkovi ve věci naší energetické bezpečnosti

Novinka - 20 května, 2014
V Praze, dne 19. května 2014

Vážený pane premiére Sobotko,

obracíme se na Vás v souvislosti s eskalující rusko-ukrajinskou krizí a jejími důsledky na naši energetickou bezpečnost. Putinova hrozba omezení dodávek zemního plynu z minulého týdne jen zdůraznila naši energetickou závislost i to, jak závažné mohou tyto důsledky být. Z Ruska pochází zhruba 30 % importovaného plynu do EU, přibližně 15 % teče přímo přes Ukrajinu, a tak se Evropská unie snaží urychleně přijít s řešením energetické závislosti.

Naštěstí není nutné toto řešení nikterak složitě hledat. Představuje ho posílení efektivního využívání energie a nárůst podílu obnovitelných zdrojů při výrobě energie. Potenciál pro využití čisté energie v Evropě je obrovský. Studie ukazují, že obnovitelné zdroje energie by mohly pokrýt téměř polovinu poptávky po energii v Evropě v roce 2030. Programy zateplování domů mohou snížit naši spotřebu plynu během několika měsíců a jen v České republice ušetřit desítky miliard korun ročně.

Červnový summit EU tak nabízí skvělou příležitost, jak významně omezit naše importy paliv (plynu, ropy i jaderného paliva) nejen z Ruska, ale i z dalších rizikových oblastí, a skutečně jednou provždy zajistit naši energetickou nezávislost. Na zasedání budete společně s ostatními evropskými leadery diskutovat o přijetí cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu pro rok 2030. Jen dlouhodobá strategie, která upřednostní obnovitelné zdroje a velké úspory energie v Evropě, pomůže odstřihnout Evropu od závislosti na importovaných palivech.

Přijetí cílů 2030 v oblasti snižování emisí společně s cíli v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, sníží potřebu ruského plynu o bezmála 30 %. Při přijetí pouze emisního cíle jen něco málo přes 10 %.

Žádáme Vás tedy, abyste s ohledem na naši energetickou bezpečnost a omezení nákladů na dovoz paliv na červnovém summitu EU prosazovat přijetí závazných ambiciózních cílů nejen emisních, ale i v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů.

Děkujeme.

S pozdravem,

Lenka Pipková, Koordinátorka energetické kampaně Greenpeace ČR,