Podpořte účinný REACH!

Novinka - 14 června, 2006
Připojte se k naší cyberakci, pošlete dopis českým europoslancům a vyzvěte je, ať hájí Vaše zdraví a ochranu životního prostředí před zájmy chemického průmyslu.
Již na podzim letošního roku bude Evropský parlament definitivně rozhodovat o podobě nové chemické politiky EU známé pod zkratkou REACH. Reforma evropské chemické politiky REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) má zásadním způsobem změnit dosavadní systém výroby a používání chemických látek. Výrobci i dovozci chemikálií budou povinni je centrálně registrovat a odevzdat zprávu o vlivu látky na zdraví a životní prostředí. Látky pak budou posouzeny z hlediska bezpečnosti a ty nejvíce rizikové budou muset projít autorizací, která přesně stanoví podmínky dalšího používání chemické látky a v některých případech i určí termín jejího stažení z trhu. Klíčový pro ochranu životního prostředí je přitom tzv. princip povinné náhrady (substituce), který zajišťuje, aby nebezpečné látce, za kterou již existuje bezpečnější náhrada, nebyla udělena autorizace a byla tak stažena z výroby.
 
Chtěli bychom s Vaší pomocí apelovat na české europoslance, aby nepodlehli tlakům chemické lobby a  podpořili princip povinné náhrady. Princip  substituce byl z návrhu REACH vymazán Radou ministrů EU. Záleží teď na postoji poslanců Evropského parlamentu, jestli prosadí náhradu nebezpečných chemikálií do znění REACH. Bez principu náhrady nebezpečných látek se REACH nemůže stát účinným nástrojem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami a bude jen další promrhanou šancí.

Pošlete dopis českým europoslancům a vyzvěte je, ať hájí Vaše zdraví a ochranu životního prostředí před zájmy chemického průmyslu.