Polsko zakázalo prodej a pěstování GM osiva

Novinka - 22 května, 2006
Podpisem prezidenta vstoupil zákaz GMO v platnost; zákon byl schválen v minulých týdnech oběma komorami polského parlamentu.
„Toto rozhodnutí polského prezidenta  ukazuje, že politici konečně začínají brát do úvahy rizika spojená  s pěstováním GM plodin. Tyto plodiny jsou nepotřebné a představují vážné nebezpečí pro životní prostředí, ohrožují zemědělce a vystavují riziku spotřebitele, říká Magdalena Klimovičová  konzultantka genetické kampaně Greenpeace ČR

Polská vláda dodržela slib daný před posledními volbami polským voličům, zemědělcům, ekologům, že zavede tento zákaz.

Zákaz prodeje geneticky modifikovaného osiva je jasným politickým signálem, který přímo reaguje na nedávný verdikt Mezinárodní obchodní organizace (WTO), podle kterého zákazy GMO některých členských států EU porušují pravidla volného trhu. Polsko zavedlo zákaz GM osiva navzdory silným námitkám jak ze strany Evropské komise, tak i z WTO.
Dnes je v zemích unie zakázáno 12 GMO, tedy více než v roce 2003, kdy Spojené státy zažalovaly Evropskou unii u WTO. Polské stanovisko je jasným políčkem biotechnologickému průmyslu, neboť Polsko je druhým největším výrobcem potravin v EU.

Greenpeace bude usilovat o to, aby i ostatní země následovaly příkladu Polska, které staví ochranu životního prostředí a udržitelné zemědělství nad zisky biotechnologických firem.


Stránky genetické kampaně
WTO není kompetentí k posuzování rizik GMO