Potraviny jsou hlavním zdrojem bisfenolu A pro lidský organismus, konstatuje WHO

Novinka - 12 listopadu, 2010
Podle závěrů mezinárodního panelu expertů (*), organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO), je potrava tím největším zdrojem nebezpečné látky bisfenol A (BPA) pro lidské tělo. Další zdroje nejsou ve srovnání s potravou příliš významné. BPA uniká z potravinových obalů, jako jsou plastové nádobky, láhve (včetně kojeneckých) nebo z vnitřních potahů potravinových konzerv. Mezi méně významné zdroje BPA patří prach v domácnostech, hračky, termální papír, zubní výplně, toaletní papír.

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., profesor toxikologie z Jihočeské univerzity, na tiskové konferenci Greenpeace o nebezpečném bisfenolu A v kojeneckých lahvích.

Odborníci došli k tomuto závěru poté, co přezkoumali všechny dostupné vědecké důkazy o této chemikálii a jejím vlivu na lidské zdraví.  Podařilo se jim prokázat spojitost mezi studiemi, které analyzovaly koncentrace BPA v moči, a výzkumy, zkoumající množství BPA, které lidský organismus přijímá v potravě.  Účastníci panelu konstatovali, že výsledky obou typů výzkumu spolu korespondují.    

Experti se také pokusili namodelovat koncentrace BPA, které se pohybují v lidských tělech a konstatovali, že jsou poměrně nízké. To indikuje  malou schopnost bioakumulace této látky. Nicméně několik posledních experimentálních a epidemiologických studií odhalilo škodlivé zdravotní dopady bisfenolu A i ve velmi nízkých dávkách.

Přestože stanovisko expertního panelu k těmto studiím není jednoznačné a uvádí  se v něm, že v této fázi je obtížné interpretovat významnost těchto studií ve světle dosavadních znalostí o této látce a případné kroky směřující k regulaci BPA, do doby než se škodlivé dopady v nízkých dávkách stoprocentně potvrdí, by mohly být předčasné, někteří jeho členové mluví jasněji. Angelika Tritscher, toxikoložka WHO, poznamenala: „Kroky k regulaci BPA již probíhají.  Naše závěry jsou velmi důležité a pomohou nasměrovat další výzkumy v této oblasti. Navíc řada velmi důležitých výzkumů, které pomohou objasnit škodlivost BPA, zrovna probíhá.“  

Bisfenol A byl zakázán ve výrobcích pro děti, které přicházejí do styku s potravinami v Kanadě, řadě států USA, Francii, Dánsku. Další Evropské státy jako Švédsko a Rakousko o zákazu uvažují. Greenpeace ČR usiluje, aby podobný zákaz byl přijat i v Česku.

 

*)Mezinárodní panel expertů se sešel ve dnech 1. – 5.10 v kanadské Otavě. Celé sympozium bylo organizováno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Organizací OSN pro výživu a zemědělství ( FAO) a s podporou Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA), kanadského  ministerstva zdravotnictví, Národního úřadu USA pro vědy, které zkoumají vliv prostředí na zdraví (NIEHS) a Amerického úřadu pro potraviny a léčiva (US FDA).
oficiální zprávu WHO naleznete zde: http://www.who.int/foodsafety/chem/chemicals/bisphenol_release/en/

Témata