Greenpeace bude ve věci komerčního lovu velryb nekompromisní

Novinka - 22 června, 2010
Jen co v Maroku začalo výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC), došlo k rozruchu nad zprávami o možné „dohodě“ či „kompromisu“. Často se stává, že se některé detaily, a někdy i významné body, ztratí v překladu, editaci, přepracování a přepisování zpráv. Proto chceme tímto jasně vysvětlit, jaká je v této věci pozice Greenpeace.

Ulovená velryba v přístavišti Hvalfjrour na Islandu

Pracujeme na tom, abychom na letošním zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) v Maroku prosadili dohodu, která bude vítězstvím pro velryby.

Toto zasedání způsobuje rozruch, protože existuje šance na uzavření dohody, která se bude týkat budoucnosti celé IWC. Reforma přichází pomalu, všichni souhlasí, že IWC potřebuje reorganizaci. V současné době Komise uvázla na mrtvém bodě, což znamená, že veškerá vážně míněná ochranářská práce, které je tolik potřeba, je naprosto zablokována. A samozřejmě tu máme žalostnou situaci kolem globálního zákazu komerčního lovu velryb, který je zcela přehlížen Japonskem, Norskem a Islandem.

Je nutné podotknout, že v rámci budoucí IWC budou různé země doufat v různé věci a nikdo nebude asi stoprocentně spokojen.

Je také nasnadě, že Greenpeace je již přes tři desetiletí neochvějným odpůrcem komerčního lovu velryb, naši aktivisté na moři riskují svou vlastní bezpečnost, když svými těly chrání velryby, a nyní máme aktivisty v Japonsku, kteří čelí vyhlídce roku a půl vězení za to, že odkryli korupci ve velrybářském průmyslu.

„Tokijská dvojka“ byla zatčena, vyslýchána a držena po 26 dní bez vznesení obžaloby poté, co tito dva aktivisté odkryli korupci v srdci japonského velrybářského programu, který je placen z peněz daňových poplatníků, – a to včetně zpronevěry velrybího masa.

The Sunday Times nedávno odhalil, že korupce související s velrybářským průmyslem se rozpíná po celé zeměkouli. Rozhodně to nejsou aktivisté Greenpeace, kdo by měl být nucen zodpovídat se před soudem ze svého chování.

Jsme a budeme proti veškerému komerčnímu lovu velryb. Komerční velrybářství vždy vedlo k přelovení velrybích populací a přivedlo řadu druhů na hranici vymření. Moratorium na komerční lov velryb byl obrovským ochranářským úspěchem, který musíme za každou cenu hájit. Ale navzdory tomuto zákazu, velryby se loví dále – pomocí námitek, právních mezer a výhrad. To je nepřípustné.

Domníváme se, že jakákoli progresivní dohoda, která se v IWC objeví od pro-ochranářských zemí, jako jsou Německo, Velká Británie a národy latinské Ameriky, musí respektovat zákaz komerčního lovu velryb, dostat veškeré velrybářství pod kontrolu IWC a okamžitě zastavit nejvíce trestuhodné excesy.

Šest klíčových prvků, které jsme identifikovali společně s WWF a Pew:

•    Zastavit lov velryb v Jižním oceánu – 80 % velkých velryb žije nebo hledá potravu v Jižním oceánu. Tento oceán zažil největší devastaci velryb všech dob kvůli průmyslovému velrybářství. Jižní oceán má být mezinárodně uznávanou velrybí rezervací, avšak Japonsko zde stále provádí „vědecký“ lov velryb“.

•    Ukončení komerčního obchodu s velrybím masem a velrybími produkty – pro současný lov velryb a jeho budoucí expanzi by byl zákaz mezinárodního obchodu nezbytnou součástí. Již nyní je nezbytný pro lov plejtváka myšoka, který provádí Island. Respektování současných úmluv, jako je Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES). Nebude-li existovat mezinárodní obchod, můžeme odstranit klíčové předpoklady budoucí expanze komerčního lovu velryb.

•    Odstranění všech unilaterálních kvót – v současné době dosahují Japonsko, Norsko a Island svých kvót. Nikdo s nimi nesouhlasí. Nejsou založeny na žádném mezinárodně odsouhlaseném vědeckém posudku a nemají žádnou legitimitu ani před IWC.

•    Ukončení lovu ohrožených druhů a populací – o tom není pochyb. Ohrožené druhy jako např. plejtvák myšok a ohrožené populace prostě nemají být loveny. Avšak v současné době mezinárodní společenství jen bezmocně přihlíží, zatímco se tak děje.

•    Ukončení všech „námitek“ a „výhrad“ – islandský a norský lov velryb se děje proto, že se tyto země rozhodly neuznat moratorium. Japonsko se mezitím rozhodlo nerespektovat velrybí rezervaci v Jižním oceánu. Nejdříve se musí být veškerý lov velryb povinně dostat pod kontrolu IWC tak, aby to byla IWC, kdo jej skutečně kontroluje.

•    Zajistit, že jakékoli prozatímní kvóty budou založeny na mezinárodně odsouhlaseném vědeckém posouzení stavu – pokud je nutné nějaké dočasné kvóty udělit, musí být omezeny pouze na země, které již velryby loví, tak aby se předešlo budoucí expanzi, a ty musí být uděleny na základě mezinárodně odsouhlasených vědeckých doporučení.

Plná verze společné pozice v češtině zde.

Všechna tato opatření musí být součástí plánu na ukončení komerčního lovu velryb jako celku. Jinými slovy, je nutné získat zpět kontrolu nad lovem velryb, k němuž dochází v současné době, a i nadále respektovat a posilovat moratorium na komerční lov velryb.

Je možné namítat, že na letošním zasedání IWC není na stole žádná účinná dohoda, návrh či kompromis. Návrh dohody, jenž byl předložen před pár měsíci představoval nepřijatelný kompromis, ale zároveň znamenal začátek nového dialogu. Těchto šest prvků také nepředstavuje nějaký návrh, pouze klíčové faktory, které musí existovat dříve, než může být jakýkoli návrh považován za progresivní.

Současný proces je příležitostí pro ochranářsky smýšlející země, aby se chopily iniciativy a ochranu velryb posunuly vpřed. Jakákoli dohoda, k níž dojde, musí být odsouhlasena členskými státy IWC a můžete si být jisti, že na ně naléháme, aby učinily vše, co je v jejich možnostech, a ukončily komerční lov velryb jednou provždy.

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.