Prohlášení Greenpeace k závěrům 62. výročního zasedání IWC

Novinka - 25 června, 2010
Programový ředitel japonského Greenpeace vydal u příležitosti závěru 62. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise následující prohlášení:

Programový ředitel japonského Greenpeace Junichi Sato vystoupil na závěr zasedání IWC

„Je to hanba, že toto setkání ztroskotalo již po pouhých dvou dnech snažení.

Členové Mezinárodní velrybářské komise tak promarnili významnou příležitost, která měla nakročeno k ukončení komerčního lovu velryb.

A čeho bylo vůbec dosaženo? Pouhého rozhodnutí, že se o věci bude další rok přemýšlet a za stávající situace pak bude Japonskem, Norskem a Islandem nesmyslně prolita krev dalších 1500 velryb.

Japonsko nevyjednávalo se členy IWC v dobré víře a utrácením peněz daňových poplatníků, tím, že pokračuje v neetickém, finančně i vědecky krachujícím velrybím programu v Jižním oceánu ve velrybí rezervaci, nehájilo ani zájmy vlastních obyvatel.

Spolu se svým kolegou Toruem Suzukim čelím hrozbě 18 měsíčního žaláře za odhalení významného skandálu zpronevěry v samotném srdci našeho velrybářství; lidé zevnitř tohoto průmyslu riskovali své životy, aby přinesli veřejnosti svědectví o korupci, která se odehrává v rámci tohoto programu a samo Greenpeace již 30 let brání velryby. Je neslýchané, když politici tváří v tvář těmto důkazům nedokáží učinit potřebné politické kroky k ukončení komerčního lovu velryb.

Teď, když v Agadiru dohoda ztroskotala, musí se konečně IWC zavázat k prošetření všech podezření a obvinění z kupování hlasů a z korupce ze strany japonského velrybářského průmyslu. Všichni členové IWC se také musí plně přihlásit k budoucí ochraně velryb a ukončení jejich komerčního lovu.

Vyzývám též všechny Japonce, aby pozdvihli závažnou otázku týkající se způsobu, jakým vláda plýtvá penězi daňových poplatníků a znesvěcuje naši zemi. Jako hostitel tohoto ročníku Úmluvy o biologické rozmanitosti a v půli Mezinárodního roku biodiverzity již naše vláda stihla zaprodat ohroženého tuňáka obecného a nyní selhala i v ochraně ohrožených velrybích druhů.

Vracím se do Japonska čelit u soudu spolu s Toruem Suzukim svému osudu. Doufám, že soudci uznají a ochrání naše právo přistoupit k nezbytné akci s cílem odhalení zpronevěry uvnitř vládou financovaného velrybího programu. Ale tisíce velkých velryb, které zahynou v příštích letech kvůli selhání tohoto zasedání, žádnou naději na milost nemají.“

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.