Za úbytkem spermií může stát bisfenol A, říká průlomová studie

Novinka - 9 srpna, 2010
9.8. 2010 - Počet spermií u mužů se za posledních 50 let snížil o více než 50 %. Podle nové studie amerických expertů může pokles spermií u mužů souviset s koncentrací látky bisfenol A (BPA) v moči. Řada výzkumů již v minulosti zdokumentovala nežádoucí účinky BPA na sperma u hlodavců, ovšem tato studie je první, která poukazuje na podobné dopady i u lidí.

Toxické látky působí defektně na vaše spermie!

Hlavní autoři, docent John Meeker a profesor Russ Hauser, zkoumali 190 mužů přijatých na kliniku pro poruchy plodnosti. Všechny vzorky moči a spermií byly odevzdány ve stejný den. Následně po měsíci poskytlo 78 mužů jeden až dva další vzorky moči. Vědci zjistili obsah BPA v 89 % vzorků a změřili koncentraci spermií, jejich pohyblivost, tvar a poškození DNA ve spermatických buňkách.

Zjistili, že čtvrtina (kvartil) mužů s největší koncentrací bisfenolu A v moči má o 23 % méně spermií než čtvrtina můžu s nejnižší koncentrací. Výsledky rovněž indikují zvýšení poškození DNA ve spermatických buňkách, a to až o 10 %. Vědci nicméně připomínají, že tyto výsledky jsou předběžné a je třeba provést další výzkum.

Řada předchozích vědeckých studií poukazuje na celou škálu zdravotních rizik způsobených expozicí bisfenolu A, a to již ve velmi nízkých dávkách. Mezi ty patří např. rakovina prsu, varlat či prostaty, astma, vývojové poruchy, diabetes a další.

Bisfenol A se ve velkém používá při výrobě polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic. Je obsažen v celé řadě produktů denní potřeby. Následující tabulka uvádí výrobky, kde se BPA běžně vyskytuje:

 

 

Polykarbonátové plasty
 (65% spotřeby)

Epoxidové pryskyřice 
(30% spotřeby)

Další použití 
(5%spotřeby)

Nárazu vzdorné glazury
Báně pouličního osvětlení
Součásti domácích spotřebičů
Komponenty elektrospotřebičů
Kompaktní disky
Láhve na více použití
Nádobí do mikrovlnky
Nádoby na potraviny a nápoje
Součásti automobilů
Jídelní příbory
Sluneční brýle
Police v lednicích

Povrchová úpravy (potahové nátěry)
Povrchová úprav konzerv a plechovek
Desky pro tištěné spoje
Kompozity 
Lepidla
Nátěrové hmoty
Laky na nehty

Pesticidní přípravky
Antioxidanty
Zpomalovače hoření
Brzdové kapaliny
Stabilizátory gumy a PVC
Vodovodní trubky
Zubní plomby
Aditivum termopapírů
Vodovodní filtry
Vyztužené trubky
Podlahové materiály
Elektrická izolace

 

BPA nalezneme i ve výrobcích pro malé děti, včetně kojeneckých lahví, z nichž uniká a dostává se tak do lidského organismu a životního prostředí.  Ročně se ho vyrobí více než 3 milióny tun.

Právě účinky bisfenolu A na novorozence vzbuzovaly doposud u vědců největší obavy, a proto některé státy (Kanada, několik států USA, Dánsko, Francie) přijaly zákaz prodeje kojeneckých lahví s BPA.

Greenpeace ČR vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby v souladu s principem předběžné opatrnosti, ochránilo novorozence před zbytečnými riziky a kojenecké láhve s BPA také zakázalo. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik Michael Vít však bohužel, na rozdíl od řady vědců a expertů, nevidí důvod v tomto případě činit preventivní kroky a batolata chránit. 

Zástupci ministerstva zdravotnictví argumentují tím, že nemají dostatek podkladů pro zákaz BPA, a proto jsme jim přeposlali i závěry nové studie s požadavkem, ať přehodnotí svůj dosavadní přístup a začnou podnikat kroky, které ochrání nejen malé děti, ale i dospělé jedince před účinky této látky.

Minulý týden jsme oslovili také největší zástupce výrobců a dovozců kojeneckých lahví, aby podpořili naši výzvu k zákazu bisfenolu A ve výrobcích pro malé děti určených pro styk s potravinami. Věříme, že odpovědné společnosti naši výzvu podpoří a společně přesvědčíme nového ministra zdravotnictví, aby zákaz bisfenolu A přijal a chránil tak malé děti před zbytečným rizikem.

 

Podívejte se na video!

 

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.

Témata