Česká verze nového Průvodce zelenější elektronikou

Novinka - 5 prosince, 2011
Česká verze nového Průvodce zelenější elektronikou v českém jazyce vyšla právě dnes. A jak jednotlivé značky v hodnocení dopadly? Výrobce spotřební elektroniky HP nechal za sebou firmy Dell i Nokia a v celkovém hodnocení se vyšplhal na přední příčku. Nejlépe si vedl z pohledu zohledňování trvalé udržitelnosti svého provozu. I tak však získal jen něco málo přes polovinu maximálního možného počtu bodů.

V nejnovější verzi Průvodce Greenpeace hodnotí celkem 15 společností ve třech různých kategoriích: EnergieZelenější produkty a Trvalá udržitelnost. Objevují se v nich i nová kritéria, která odrážejí požadavky Greenpeace, aby si společnosti stanovily ambiciózní cíle využívání obnovitelných zdrojů energie. A také, aby snižovaly uhlíkovou stopu své výroby, tedy veškerých výrobků v celém dodavatelském řetězci až do konce jejich životnosti. Zohledněno je i to, odkud společnosti nakupují papír, zda prokazatelně nepoužívají takzvané krvavé nerosty a jaký dopad na životní prostředí má celý životní cyklus jejich výrobků.

Aktualizovanou verzi Průvodce zelenější elektronikou naleznete zde. 

Průvodce zelenější elektronikou

„Mnoha předním světovým výrobcům elektroniky se podařilo odstranit z výroby ty nejnebezpečnější chemické látky. Teď se je snažíme přimět k tomu, aby zlepšili způsob, kterým získávají nerosty, a aby se více zaměřili na snížení množství energie, které spotřebují při výrobě,“ vysvětlila smysl průvodce Lenka Pipková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR.

Společnost HP získala poměrně dobré ohodnocení, protože důsledně měří a snižuje své vlastní emise skleníkových plynů i emise ve svém dodavatelském řetězci. Zároveň veřejně prosazuje, aby byla přijata účinná legislativní opatření na ochranu klimatu. To je i jedním z důvodů, proč stojí v čele žebříčku. Každopádně, všechny společnosti mají stále velký prostor snížit svůj dopad na klima.

Až dramatický posun zaznamenal výrobce počítačů Dell, který se v porovnání s předchozí verzí Průvodce posunul z desáté příčky na druhou. Společnost přijala ze všech nejambicióznější klimatický závazek – snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2020 – zároveň dodržuje přísné standardy používaného papíru, který musí pocházet z trvale udržitelných zdrojů.

Nokia po třech letech na čele žebříčku propadla na třetí místo, což je dáno především tím, že neuplatňuje dostatečná opatření v oblasti Energie.

„Nokia věří, že se jí opět podaří stát se firmou s nejlepší environmentální politikou. Stejně jako řada firem, které jsou v Průvodci hodnoceny, musí ale jasně stanovit, jak sníží emise skleníkových plynů, navýší energetickou účinnost a zvýší podíl využití obnovitelných zdrojů energie,“ doplnila Lenka Pipková.

Nová kritéria, která jsme do aktuální verze Průvodce zařadili, vycházejí z potřeby přeměnit sektor elektroniky tak, aby byl založen na principech trvalé udržitelnosti. Výroba elektroniky je velmi náročná z hlediska spotřeby energie i využívaných materiálů. Průvodce se v oblasti spotřeby energie zaměřuje především na to, aby firmy samy snížily energetickou náročnost a tlačily na politiky k přijetí legislativních opatření, která by podpořila využívání čisté energie.

Výrobce Blackberry, společnost Research in Motion (RIM), se v Průvodci objevuje poprvé, ale zůstala na samém konci tabulky. Je zapotřebí, aby lépe informovala o tom, jak se chová v oblasti environmentální zodpovědnosti. Nutno ovšem dodat, že nevyužívá tzv. krvavé nerosty ani papír, který nepochází z trvale udržitelných zdrojů.

Průvodce zelenější elektronikou, který vydává Greenpeace, v minulosti pomohl zavést do sektoru elektroniky důležité trendy v oblasti ochrany životního prostředí, například odstraňování nebezpečných látek z elektroniky. Tento Průvodce vychází v rámci kampaně Greenpeace, která má za cíl prosadit v počítačovém sektoru taková opatření, která by vedla ke snížení světových emisí skleníkových plynů. V rámci této kampaně se zaměřujeme mimo jiné i na to, aby Facebook nepoužíval ve svých datových centrech energii pocházející z uhlí.