REACH čeká první zkouška

Novinka - 16 listopadu, 2005
Ve čtvrtek 17. listopadu se na půdě Evropského parlamentu koná hlasování o nové chemické legislativě EU (REACH).

Ve čtvrtek 17. listopadu se na půdě Evropského parlamentu koná hlasování o nové chemické legislativě EU (REACH) (1). Jakou její verzi poslanci nakonec schválí je stále nejisté. V posledních dnech totiž ještě zesílil tlak na co možná největší oslabení návrhu REACH, který jde do parlamentu. Němečtí poslanci, hájící stanoviska velkých německých chemických podniků, se dokonce pokusili odsunout hlasování, ale neuspěli.

Nicméně německé vládě se již podařilo alespoň přesvědčit předsedající Velkou Británii, aby souhlasila s odložením projednávání REACH v Evropské radě (mělo následovat ihned po schvalovacím procesu v Evropském parlamentu). Jde o velice varovný signál, neboť doposud vždy platilo, že jakékoliv odložení vždy znamenalo další oslabení předkládaného návrhu. Je nyní na vládách, včetně naší, aby řekli důrazné NE snahám Německa získat čas a pokusit se ještě více REACH oslabit. Musejí se zasadit o to, aby REACH byl schválen a začal platit co nejdříve.

Evropský parlament učiní 17. listopadu v každém případě první krok k přijetí legislativy, která by měla pomoci řešit vážné zdravotní a environmentální problémy spojené s působením velkého počtu člověkem vyrobených chemikálií. Očekává se, že pozornost bude soustředěna především na podmínky registrace látek a jejich autorizace (stanovení pro další využívání rizikových látek či pro jejich stažení). Jak v případě registrace, tak v případě autorizace je předloženo několik návrhů, které by účinnost REACH významně oslabily.

Evropskou komisí navržená podoba REACH, o které Parlament bude hlasovat, je již dnes příliš slabá a neřeší některé základní problémy, které by REACH řešit měl. Dovolila by i nadále používat vysoce rizikové látky dokonce i v případě, kdy existují bezpečnější alternativy. Greenpeace proto vyzývá české europoslance, aby hlasovali pro kompromisní návrh týkající se autorizační procedury, který předkládá skupina strany evropských socialistů (PSE), skupina aliance liberálů a demokratů (ALDE) a další skupiny, a který oproti návrhu Komise časově vymezuje udělení autorizace a podporuje princip substituce nebezpečných chemikálií. Vyzýváme též europoslance, aby hlasovali proti jakýmkoliv jiným návrhům týkající se autorizace.

V otázce registrace, respektive požadavků na informace o látkách v systému REACH, je situace ještě složitější. Na stole leží kompromisní návrh konzervativců, socialistů a liberálů, který by znamenal drastické snížení počtu látek v objemu 1-10tun, o kterých je nutné podat základní informace. Princip „žádná data – žádný trh“ by se tak týkal pouze 10% těchto látek a naprosto by podkopal smysl databáze určené k identifikaci bezpečnějších alternativ. Zároveň také postraními dveřmi umožňuje utajit informace o vlastnostech látek jako důvěrné, což je výhodné pro velké chemické podniky, ale může být ekonomicky velmi nevýhodné pro malé a střední firmy. Greenpeace proto vyzývá k odmítnutí těchto návrhů a k podpoře již tak slabého kompromisního návrhu Zelených.

Bez zlepšené autorizace chemických látek a s vážným oslabením registračních požadavků bude REACH velkou prohrou: nedokáže ochránit lidské zdraví a životní prostředí, nedokáže zlepšit současný stav legislativy a nedokáže z Evropy učinit hnací motor odpovědného nakládání s chemikáliemi ve světě.

Pokud chcete vyzvat české europoslance, aby podpořili silný REACH, můžete tak učinit na speciálních českých webových stránkách na adrese www.chemicalreaction.org

Greenpeace bude bedlivě sledovat hlasování jednotlivých poslanců.

Tags