REACH na půli cesty

Novinka - 21 listopadu, 2005
Částečný úspěch: europoslanci odolali nátlaku průmyslu do té míry, že podpořili povinou náhradu nebezpečných chemikálií.
Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek 17. listopadu hlasovali o uceleném právním systému regulace chemického průmyslu. Dobrou zprávou je bezesporu schválení povinné náhrady toxických látek bezpečnějšími alternativami, avšak tlak průmyslové lobby zároveň způsobil, že mnoho tisíc chemikálií nebude muset být testováno.

Hlasování v EP je zatím posledním kolem v procesu schvalování nové chemické legislativy EU (REACH), která má nahradit dosavadní soubor neefektivních zákonů, které nechrání občany před chemickým znečištěním. Od samotného počátku se však REACH stal terčem útoků  velkých znečišťovatelů.

Europoslanci odolali nátlaku průmyslu do té míry, že podpořili povinou náhradu nebezpečných chemikálií. Jde o velmi pozitivní krok směrem kupředu. Může nás jen mrzet, že pro návrh podoby procesu autorizace, který princip náhrady zahrnoval, hlasovalo ze 24 českých europoslanců pouhých pět (Falbr, Flasarová, Maštálka, Remek a Rouček).

Co lze na druhou stranu považovat za velikou prohru je  schválení velkého snížení informačních požadavků na většinu látek. Povinnost poskytnout základní informace o vlivu na zdraví a životní prostředí nebude platit pro mnoho tisíc chemických látek.

Asi o 90% dnes běžně používaných chemikálií nemáme žádná či pouze nedostatečná data týkající se jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Pokud tedy REACH nebude schopen tato data zajistit, bude nemožné systematicky identifikovat a nahrazovat nebezpečné látky, což je jeden z hlavních principů REACH.

Cesta od jakéhokoli legislativního návrhu k jeho uzákonění je v Evropské unii dlouhá a složitá, a v případě REACH trvala ještě déle než obvykle – a zdaleka se neblíží ke konci. Neúnavné lobbování chemického průmyslu proti návrhu chemické reformy vedlo k odkladům a k nebezpečnému oslabení návrhu.

REACH bude nyní projednáván národními vládami. Doufáme, že ty budou podporovat zájmy svých občanů a návrh znovu zpřísní, spíše než aby ho nadále oslabily a vyšly tak vstříc ekonomickým zájmům znečišťovatelů, často soukromých subjektů. Povedeme proto silnou kampaň, aby se národní vlády odhodlaly k zásadním krokům za odstranění toxického znečištění a nepodlehly tlaku nové německé vlády, jež se snaží zlikvidovat tento návrh ve prospěch silné německé chemické lobby.

Zatímco mnohé právní normy, o kterých se v Bruselu běžně jedná, se mohou zdát byrokratické a vzdálené běžnému životu, tento návrh je skutečně významný a důležitý a může mít dalekosáholé důsledky pro nás všechny. Evropa je největším světových trhem s chemikáliemi, a může tak prosadit globální změny regulace výroby a použití chemikálií. Chemický průmysl si je vědom, že by to mohlo znamenat konec jeho nezodpovědného chování, a proto vyvíjí tak silný odpor.

Jedná se o jedinečnou příležitost prosadit ochranu našeho zdraví a životního prostředí. Ta by něměla být obětována krátkodobým zájmům velkých chemických společností.

Toxický domov: nebezpečné chemikálie kolem nás

Tags