Greenpeace ČR má nového výkonného ředitele

Novinka - 13 října, 2010
Českou pobočku Greenpeace od října vede Dr. Čestmír Hrdinka. Greenpeace pro něj není neznámým prostředím, protože v české pobočce pracoval již po svých studiích. „Greenpeace považuji ze jednu z nejvýznamnějších mezinárodních ekologických organizací a je mi velkou ctí, že se mohu aktivně podílet na její práci. Mám k dispozici tým skvělých lidí a těším se na společnou práci. Budu se snažit o to, aby naše slovo mělo váhu. Věřím, že se nám společně podaří přispět k řešení naléhavých problémů životního prostředí,“ svěřil se nový ředitel.

Výkonný ředitel Greenpeace ČR Dr. Čestmír Hrdinka

Dr. Čestmír Hrdinka získal postgraduální vzdělání na České zemědělské univerzitě v Praze, přičemž část studií absolvoval na vídeňské Zemědělské univerzitě (Universität für Bodenkultur). Po studiích pracoval 6 let pro Greenpeace ČR, zpočátku jako vedoucí několika kampaní (toxické látky v prostředí, GMO), poté jako ředitel kampaní a rok jako prozatímní výkonný ředitel. Ochraně životního prostředí se věnoval i ve svém dalším působišti, v mezinárodní koalici Health Care Without Harm, kdy v letech 2001 – 2007 pomáhal budovat její evropskou pobočku a posléze ji vedl jako její výkonný ředitel.

Od počátku roku 2008 do září 2010 pracoval na Ministerstvu životního prostředí jako vedoucí oddělení technologií na odboru odpadů. Byl členem předsednického týmu MŽP v době českého předsednictví v EU a jako národní expert v oblasti bioodpadů se podílel na přípravě Závěrů Rady k Zelené knize o bioodpadech.

Do funkce výkonného ředitele Greenpeace ČR byl vybrán Předsednictvem Greenpeace ČR  a nahradil Ing. Jiřího Tuttera, který vedl organizaci od roku 1999.

Čestmír Hrdinka je ženatý a má dvě děti. 

Témata