Ropná skvrna v čínském Ta-lianu

Novinka - 20 července, 2010
20.7.2010 - Greenpeace dnes zveřejnilo sérii fotografií ukazující hasiče, jenž náhle zmizel pod silnou vrstvou ropy, když se snažil zajistit podvodní pumpu během čistících prací v čínském Dalianu. Aktivisté Greenpeace byli na místě, aby zhodnotili ekologické dopady páteční ropné havárie právě v okamžiku, kdy k události došlo.

Hasič zachráněný poté, co zmizel pod tlustou vrstvou ropné skrvny. Došlo k tomu při pokusu o zajištění podvodní pumpy po ropné havárii v jednom největších čínských přístavů Ta-lianu. Druhý hasič, Zhang Liang (25), při incidentu zahynul.

16. července 2010 došlo v severočínském přístavu Ta-lian v provincii Liaoning k výbuchu potrubí, z něhož unikla ropa do Bohaiského zálivu. Tato havárie – pouhý den poté, co BP konečně zajistila svůj vrt v ropném poli Macondo v Mexickém zálivu – by měla být vážnou připomínkou pokračujícího a nevyhnutelného nebezpečí naší neustálé závislosti na ropné ekonomice.

Potrubí dopravovalo ropu z liberijského tankeru do skladu v přístavu Ta-lian. První výbuch spustil sérii dalších explozí v dalším potrubí, jež vedly k protržení skladovací nádrže.

Dle odhadů uniklo do oceánu 11 tisíc barelů (1 500 tun) suroviny a vznikla ropná skvrna přesahující 100 km čtverečních. Po výbuchu vypukl požár, který se podařilo uhasit po 15 hodinách.

Nevratné škody a pomalá obnova

Ropná skvrna představuje velmi vážné důsledky pro pobřežní ekosystémy a také pro rybolov, turistický ruch a místní obyvatele. Ačkoli je ještě příliš brzy na úplné vyhodnocení ekologických dopadů této havárie, jedno je jasné: ropnou skvrnu nelze zcela vyčistit. Poškození způsobené každou ropnou skvrnou je nevratné a obnova postižených oblastí je velmi pomalá.
Proces čištění byl již zahájen, a to pomocí norných stěn, sběračů a také disperzantů, které jsou již samy o sobě nebezpečné a jejich škodlivé dopady dosud nebyly zcela prozkoumány.

Reforma energetiky je jediným řešením

„Mexický záliv, přístav Ta-lian nebo četné havárie v uhelných dolech – je tragicky zjevné, že ekonomický rozvoj postavený na fosilních palivech není trvale udržitelný a prodražuje se,“ prohlásil Yang Ailun, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace v Číně. „Abychom s definitivně předešli devastujícím důsledkům takových havárií na naše životní prostředí a bezpečnost, musíme zreformovat náš energetický systém zlepšením energetické účinnosti a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a definitivně opustit špinavá fosilní paliva, jako jsou ropa a uhlí.“

Greenpeace důkladně monitoruje vývoj ropné skvrny a čistící práce a vyslalo do terénu tým, který má zhodnotit ekologické dopady této katastrofy. Greenpeace vyzývá čínskou vládu a zodpovědné společnosti, aby předložily komplexní posouzení ekologických dopadů a přijaly silná opatření k minimalizaci negativních důsledků.

Takovéto ropné katastrofy ukazují, že bez ohledu na technologii či bezpečnostní opatření není možné ropné skvrny předpovídat nebo jim předcházet. Naše závislost na ropě zhoubným způsobem svazuje svět a zakotvuje ekonomiku v ekologických tragédiích, které se odehrávají v deltě Nigeru, ekvádorských pralesích, v Mexickém zálivu nebo nyní na pobřeží Ta-lianu.  

Dnes probíhá ve Washingtonu setkání ministrů energetiky více než 20 států, včetně Číny. Je to poprvé, kdy se budou v diskusi zaměřovat výhradně na čistou energii – doufejme, že přijdou s nezvratným rozhodnutím a závazkem směrem k nové energetické budoucnosti.

 
 

Podpořte Greenpeace

Pro zachování nezávislosti v našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran, firem a ani od nadací, které jsou s nimi spojeny. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, jako jste Vy. O možnostech podpory Greenpeace ČR se dozvíte zde.

Témata