Skandál na Slovensku! Nelegální GM plodiny na polích!

Novinka - 1 října, 2004
Greenpeace na Slovensku získalo výsledky první terénní kontroly geneticky modifikovaných plodin uskutečněné Slovenskou inspekcí životního prostředí. Výsledky kontroly jsou šokující! Na slovenských polích byly nalezeny dvě GM plodiny pěstované bez povolení (řepka, sója) a jedna, jejíž vlivy na životní prostředí nebyly testovány ve slovenských podmínkách (kukuřice).

Slovenská inspekce životního prostředí objevila nelegálně pěstovanou geneticky modifikovanou řepku a sóju.

Organizace Greenpeace na Slovensku získala výsledky první terénní kontroly geneticky modifikovaných plodin, kterou v létě provedla Slovenská inspekce životního prostředí (SIŽP). Výsledky kontroly jsou šokující! Na slovenských polích byly nalezeny dvě geneticky modifikované plodiny pěstované bez povolení (řepka, sója) a jedna, jejíž vlivy na životní prostředí nebyly zatím testovány ve slovenských podmínkách. (kukuřice). Alarmující je zvláště zjištění, že na Slovensku byly v rámci kontroly objeveny odrůdy GM řepky a sóji, které není v Evropské unii dovoleno pěstovat.

SIŽP odhalila přítomnost GM plodin na polích dvou zemědělských pracovišť Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Piešťanech. Ve výzkumném pracovišti Vígľaš Pstruša zjistila SIŽP přítomnost geneticky modifikované řepky a sóji. Ve výzkumném pracovišti Malý Šariš zjistili inspektoři přítomnost GM kukuřice a řepky.

„Výsledky kontroly SIŽP jsou šokující! Nebezpečí spatřujeme především v možné genetické kontaminaci jiných zemědělských plodin a v přírodě se volně vyskytujících příbuzných druhů. Toto nebezpečí je největší u řepky, která má na Slovensku mnoho příbuzných druhů, se kterými se může křížit“, řekl Mgr. Martin Hojsík, koordinátor toxické a genetické kampaně Greenpeace v SR.

Subjektu, který dovezl či použil GMO bez souhlasu a řádného ohlášení, může SIŽP uložit pokutu až do výše 5 miliónů korun. Pokud by stejný subjekt porušil toto nařízení do jednoho roku znovu, může mu inspekce uložit pokutu dosahující až dvojnásobku horní hranice, tedy až 10 miliónů korun.

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Martin Hojsík, koordinátor toxické a genetické kampaně Greenpeace, mobil: 00 421 905 313 395
Juraj Rizman, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 00 421 908 729 997, e-mail:
Magdalena Klimovičová, koordinátor genetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 224 319 667, e-mail: