Greenpeace nesouhlasí s pálením ostravských kalů

Novinka - 22 listopadu, 2011
Greenpeace nesouhlasí s pálením nebezpečných odpadů z lagun ostravské chemičky Ostramo, ani se spalovací zkouškou plánovanou na dnešek v čížkovické cementárně firmy Lafarge, k níž chybí důležité informace o emisích prachových částic. Namísto toho prosazujeme seriózní vyhodnocení a porovnání dostupných technologií pro likvidaci kalů tak, aby byla vybrána metoda nejohleduplnější vůči zdraví lidí a životnímu prostředí.

Ilustrační fotoGreenpeace je ve věci pálení nebezpečných odpadů konzistentní a dlouhodobě s ním nesouhlasí.

Prosazujeme využívání šetrnějších nespalovacích technologií a ostravské kaly nejsou výjimkou.

Nesouhlasíme se zvrácenou logikou, podle které jsou staré ekologické zátěže Ostravska za peníze daňových poplatníků převáženy přes celou republiku, kde mají být likvidovány na úkor již beztak znečištěných severních Čech.

Zamoření ovzduší škodlivinami na Mostecku (kde jsou odpady skladovány) i na Litoměřicku (kde se mají spalovat) dlouhodobě překračuje zákonné limity.

V Mostě byl denní limit pro znečištění prachem (PM10) překročen k 19. listopadu už 83x, ačkoli tolerováno je pouze 35 překročení za kalendářní rok. Na měřící stanici v Litoměřicích byl denní limit letos překročen 58x

„Jsme přesvědčeni, že do kauzy mělo již dávno zasáhnout ministerstvo životního prostředí, celý proces zastavit a řádně posoudit dostupné technologie likvidace a zejména jejich dopad na životní prostředí i zdraví lidí,“ uvedl ke kauze ostravských kalů Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.  

K průběhu spalovací zkoušky navíc není dostatek dostupných informací, chybí například podrobné údaje o emisích prachových částic. Firma Lafarge na svých stránkách pouze zveřejnila velmi neurčitou tiskovou zprávu, která ovšem obsahuje jen rámcové informace o plánovaném pokusu se spalováním nebezpečného odpadu .

Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslav Šuta dnes zkoušku komentoval: „Je s podivem, že cementárna neuvedla přesné informace o tom, které škodliviny budou monitorovány, ani jakou metodikou. V tiskové zprávě cementárny například chybí jakákoli zmínka o měření emisí jemného a ultrajemného prachu, ačkoli v cementárnách mohou tyto velice nebezpečné prachové částice tvořit podstatnou složku emisí. Prachové částice přitom v současnosti představují největší ohrožení zdraví lidí z hlediska znečištění ovzduší.“

Zneutralizované kaly, které se mají pálit v Čížkovicích, jsou oproti původnímu projektu nehomogenizované (nepromíchané), a z toho důvodu může každý vagón odpadu obsahovat jiné látky.

Každá várka, která se bude pálit, tak může produkovat jiné škodliviny, což neodhalí žádná spalovací zkouška. Navíc při spalovací zkoušce se měří emisní koncentrace, ovšem spaliny z cementárny jsou silně naředěny vzduchem, a proto se následně složitě přepočítávají.

Problém je, že cementárny limity skoro vždy naplní, i když ve skutečnosti vypouští obrovské množství škodlivin. 

Firma Geosan, která získala státní zakázku na likvidaci ostravských lagun ve výši 2,6 miliard korun, původně plánovala kaly z ostravských lagun spalovat v polských elektrárnách. Polská inspekce životního prostředí ovšem materiál prohlásila za nebezpečný odpad.

Ačkoli v České republice existuje celá řada mnohem bližších skládek nebezpečného odpadu, rozhodl se Geosan vozit kaly přes celou republiku až na Mostecko a spalovat je v čížkovické cementárně.

Ilustrační foto (c) Greenpeace / Nick Cobbing

Témata