Staneme se klimatickými uprchlíky?

Novinka - 7 prosince, 2004
Politici z celého světa se v argentinském Buenos Aires účastní konference o klimatických změnách. Greenpeace před jejím zahájením znovu upozornilo, že klimatické změny nejsou pouhým výmyslem skupiny vědců, ale realitou, která již nyní negativně ovlivňuje životy miliónů lidí v mnoha částech světa.

Politici z celého světa se v argentinském Buenos Aires účastní konference smluvních stran Rámcové smlouvy OSN o klimatických změnách, známé pod zkratkou COP 10. V pořadí desátá konference se koná ve dnech 6. až 17. prosince a účastní se jí na 5000 zástupců ze 189 zemí. Greenpeace před jejím zahájením znovu upozornilo, že klimatické změny nejsou pouhým výmyslem skupiny vědců, ale realitou, která již nyní negativně ovlivňuje životy miliónů lidí v mnoha částech světa.

Argentinští aktivisté Greenpeace postavili pro tuto příležitost v centru Buenos Aires takzvanou „klimatickou archu“, kterou chtějí poukázat na naléhavost problému klimatických změn a nutnost jeho rychlého a účinného řešení.

Dřevěné plavidlo, jež připomíná biblickou Noemovu archu, je symbolickým útočištěm uprchlíků před klimatickými změnani. Jejich vzkaz všem ostatním, kteří zatím zůstávají na pevnině, je prostý: pokud lidstvo nezastaví globální oteplování, naprostá většina světové populace bude čelit dramatické budoucnosti. Globální oteplování způsobí více přírodních pohrom včetně bouří, záplav a veder, jejich rozsah bude větší a dopad katastrofičtější.

Symbolického „vyplutí“ archy se v centru Buenos Aires zúčastnily přibližně čtyři tisíce aktivistů z různých částí částí Argentiny, kteří od účastníků zasedání COP 10 požadovali nikoli jen slova a další sliby, ale konkrétní činy.

Trvalo více než 10 let, než byla na půdě Organizace spojených národů přijata zatím jediná reakce na klimatické změny – Kjótský protokol, stanovující limity pro vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Není však možné i nadále tímto tempem pokračovat. Pokud nebudou rychle podniknuta razantní opatření, globální oteplování a s ním spojené tání ledovců, zvyšování hladiny moří a další změny budou akcelerovat.

Průmyslové země budou muset na základě dosavadních dohod omezit do roku 2012 celkovou produkci šesti klíčových skleníkových plynů o 5,2 procenta pod úroveň roku 1990.

Zástupci Spojených států však dali na začátku konference najevo, že se nezřeknou dosavadního nesouhlasného stanoviska ke Kjótskému protokolu. Přislíbili pouze, že přistoupí k částečnému snížení emisí skleníkových plynů, poskytnou investice na výzkum podnebí a budou se účastnit mezinárodní spolupráce. Podle prezidenta Bushe by bylo přistoupení ke Kjótskému protokolu, který doposud podepsalo 128 zemí, příliš drahé. Z průmyslově rozvinutých zemí světa protokol neratifikovaly pouze USA a Austrálie, které společně produkují jednu třetinu všech emisí.

Greenpeace dlouhodobě poukazuje na to, že není jiná možnost, než zásadně omezit emise skleníkových plynů a zastavit globální oteplování. Pokud tak neučiníme, nebudou stačit všechny archy světa, aby zachránily budoucí klimatické utečence. A těmi se můžou stát všichni z nás.

Tags