Greenpeace zabránilo lodi na převoz tuňáků opustit Tchaj-wan

Novinka - 24 ledna, 2011
Aktivisté z vlajkové lodi Greenpeace Rainbow Warrior 24. ledna zabránili odplutí lodi na zpracování tuňáka Lung Yuin. Připoutaní ke kotevnímu řetězu lodi rozvinuli transparent vyzývající tchajwanskou Agenturu pro rybolov (FA), aby důkladně prošetřila a případně i obžalovala majitele lodi, kteří zjevně porušili tchajwanské zákony. Další aktivisté pluli poblíž lodi na nafukovacích člunech s nápisy „POSLEDNÍ TUŇÁK“.

Greenpeace brání odplutí lodi na zpracování tuňáka Lung Yuin. Aktivista Greenpeace připoutaný ke kotevnímu řetězu s transparentem výzývajícím tchajwanskou Agenturu pro rybolov, aby řádně prošetřila a případně i obžalovala majitele lodi, která zjevně porušuje tchajwanské zákony. Loď, jež se podílí na drancování Pacifiku převáží tuňáky ulovené v Tichém oceánu na místa jejich prodeje v Japonsku, Taiwanu a USA.

Loď, jež se podílí na drancování Pacifiku převáží tuňáky ulovené v Tichém oceánu na místa jejich prodeje v Japonsku, Taiwanu a USA, byla nakonec zablokována na několik hodin do doby, než aktivisty z kotevního řetězu sundala a zadržela policie. Později byli bez obvinění propuštěni. Tato loď je na černé listině Greenpeace a v již minulosti již byla loď Lung Yuin zadržena v Japonsku pro nelegální rybolov a čelila obvinění pro porušování lidských práv.

Tchajwanská agentura pro rybolov brzy ráno Greenpeace potvrdila, že majitelé plavidla neregistrovali vlajku, pod níž operují, tak jak to vyžaduje tchajwanský zákon. Předchozí noc Greenpeace připoutalo k lodi pozornost promítáním nápisů „Kradené ryby“, „Drancování Pacifiku“ či „Ilegálně na Tchaj-wanu?“ na trup lodi. V roce 2004 zadrželo tuto loď Japonsko pro porušení povinnosti hlásit se japonským úřadům, když vykládala mražené tuňáky v Shimizu. To vedlo k velkému odhalení ilegálně rybařících tchajwanských flotil.

„Chladírenské lodě typu Lung Yuin se podílejí na plundrování populace tuňáka v oblasti Tichého oceánu a nemělo by jim být dovoleno používat tchajwanských přístavů, dokud alespoň nesplní svoji povinnost registrovat svoji vlajku u tchajwanské Agentury pro rybolov. Plavidlo Lung Yuin bylo již dříve zapleteno do nelegálního rybolovu. Poté co se ukázalo, že i v Taiwanu se plaví nezákonně, není žádná jistota, že bude respektovat mezinárodní zákony pro rybolov,“ řekl Yu Fen Kao, vedoucí oceánské kampaně Greenpeace Jihovýchodní Asie.

Greenpeace v rámci své kampaně na ochranu Tichého oceánu zveřejnilo své obavy ohledně působení zmíněné lodi v západním a středním Pacifiku. Loď zde provádí překládání nákladů ryb s obrovskou tchajwanskou flotilou pro lov tuňáků pomocí dlouhých lovných lan s nástrahami (long-line fishing). Vědci varovali, že u pacifických druhů tuňáka – tuňák velkooký a tuňák žlutoploutvý – dochází k velkým úbytkům populace v důsledku legálního i nelegálního nadměrného rybolovu. Lov pomocí dlouhých lan je špatně regulovaný a pirátský rybolov touto technikou je považován za běžný jev.

„Greenpeace apeluje na spotřebitele a společnosti nakupující mořské ryby, aby odmítali produkty, jež nepocházející z trvale udržitelného rybolovu, tedy i tuňáků z pochybných průmyslových lodí operujících v Pacifiku, jako je Lung Yuin. Pasivita členů komise pro rybolov západního a centrálního Pacifiku ve věci zajištění udržitelnosti a legálnosti lovu pomocí dlouhých lan odsuzuje tuňáky v regionu k brzkému kolapsu,“ dodává Sari Tolvanen,vedoucí oceánské kampaně Greenpeace International.

Greenpeace vyzývá Tchaj-wan, aby podpořil lepší mezinárodní regulaci lovu tuňáků v Pacifiku. Dále navrhuje, aby podpořil vytvoření velké tichomořské rezervace, (tzv. „high sea pockets“), a uzavřel ji veškerému rybolovu. Greenpeace dále požaduje okamžité omezení rybářských aktivit o 50% a zákaz překládky ryb na otevřeném moři, aby tuňáci i naše oceány zůstaly zachovány i pro budoucí generace.

Greenpeace vede kampaň za vytvoření globální sítě mořských rezervací, které by pokrývaly 40% světových moří, a za trvale udržitelný rybářský průmysl. Jsou to naprosto nezbytné kroky pro obnovení zdraví našich moří.