Uhlí pálí demokracii

Novinka - 3 srpna, 2005
Celý svět vášnivě diskutuje, jaké zdroje a technologie co nejrychleji nasadit ke zvrácení postupujícího globálního oteplování. V Česku je již jasno. Bude to hnědé uhlí.
Celý svět vášnivě diskutuje, jaké zdroje a technologie co nejrychleji nasadit ke zvrácení postupujícího globálního oteplování. V Česku je již jasno. Bude to hnědé uhlí. Prohlašuje to ministerstvo průmyslu, ČEZ i předseda Liberálního institutu Schwarz. Proč je nejperspektivnější? Logika jejich odpovědi je odzbrojující: protože je naše a je levné. Proč je levné? Protože je ho hodně. Statut hnědého uhlí jako naši perspektivní energetické suroviny zpečetilo rozhodnutí vlády prodat Severočeské doly ČEZu.

Na besedě v Centru pro ekonomiku a politiku (založeno Václavem Klausem) jsem  oponoval názoru, že největší hrozbou pro demokracii jsou nevládní organizace. Tvrdil jsem, že je jím propojení politiky s velkým biznisem a pandemická korupce části politických struktur, které jsou ochotny na úkor všech vyměnit přidělování výhod jednotlivým zájmům oplátkou za podporu svých snah setrvat u moci. Poukázal jsem na absolutizaci kvantitativních ukazatelů a potlačování ukazatelů kvality života a současně na ekonomickou nekompetentnost zvážit skutečné náklady všech odvětví. Jako příklad jsem uvedl zbytečně rostoucí export elektřiny a z toho vyplývající zbytečné devastování domácí krajiny, majetků a zdraví. Mé názory byly přijímány téměř celým publikem se shovívavými úsměvy. Neuběhlo však ani 24 hodin a realita přinesla důkaz par excellence - „privatizace“ Severočeských dolů polostátním ČEZem.

Kromě zhoršování podmínek života občanů úředníci nadále ignorují i naši spoluodpovědnost za dopady emisí skleníkových plynů. Hospodářskou strategií budoucnosti a páteří  průmyslu se v česku nestane žádný z nových hi-tech oborů, moderní čisté technologie předpokládající i táhnoucí za sebou vysokou kvalifikaci a novou zaměstnanost. To vše totiž vyžaduje vizi, přemýšlení, organizování, investice do vědy a výzkumu. Ale hlavně: čas. Toho je však v každém volebním období málo a po něm už by mohlo být pro každého politika pozdě.

Uhelná energetika je k dispozici ihned. A oba sourozenci, ČEZ i vláda potřebují růst okamžitě. Vláda pomůže ČEZu dohozením dalšího biznisu na úkor ostatních nezávislých výrobců a volné konkurence. Na oplátku  může inkasovat větší podíl na dividendách, které zaplácnou děravý státní rozpočet. ČEZ navíc pomůže vládě vykázat vyšší HDP  a tím zvýší šance jejich stran na setrvání u moci ačkoli náklady devastačních dopadů by měly být přičteny se záporným znaménkem. Vláda si nebude muset lámat hlavu se zvyšováním zaměstnanosti. Celý systém je pečlivě promazán masivními skrytými dotacemi, financovanými z vysokých daní. Skryté dotace navíc umožňují ukazovat tzv. čistou elektřinu, tedy konkurenta mamutímu ČEZut jako relativně drahou a tím od ní odrazovat potenciální zájemce. A to vše proto, aby zůstali u koryta, jak říká Miroslav Macek o svých kolezích.

Lze však také snížit spotřebu energie na jednotku HDP a podstatně zvýšit vytěžitelnost z každé jednotky energetické suroviny, ve kterých daleko zaostáváme za původní EU.  Logickým ekonomickým nástrojem pro racionálnější nakládání s energií konečnými spotřebiteli je započtení všech známých externalit a dostat tak obraz o skutečných nákladech. Zvýšení ceny energie by mohlo být spotřebitelům kompenzováno snížením daní. Jenomže to se nehodí ani ČEZu ani vládě. A tak náměstek Pecina říká ano, ale až dosáhneme výše spotřeby energie jako v jiných zemích. Pecina se ve skutečnosti těší na to, až se s excesivně masivním energetickým sektorem chrlícím na nás miliony tun skleníkových plynů a stovky tun vyhořelého paliva staneme dvorním dodavatele elektřiny do Německa poté, co tam údajně nastane nedostatek elektřiny v důsledku rozhodnutí odstavovat jaderné elektrárny. Nechci podceňovat inteligenci pana Peciny, ale mám silné obavy, že náměstek nemístně podceňuje inteligenci německou.

Co na to vše “pro-volně tržní” opozice, která si dává potírání dotací, deformovaných cen a omezení konkurence do popisu práce? Není ji slyšet. Za rok možná bude u moci ona a celý systém vyhovuje univerzálně. Včetně odměn členům dozorčí rady ČEZu. Nebo si snad máme myslet, že strany nechají své vyslance v dozorčí radě ČEZu jen tak odkráčet s dvěma sty miliony?

Nemusí hned všichni věřit slovům o korupci a nekompetentnosti od člověka z Greenpeace. Když je však svými výroky potvrdí někdo od zdroje, stojí to za zamyšlení. Bývalý generální ředitel ČEZu  Míl pro BBC uvedl: před rokem a půl bylo před tendrem jasno, kdo by si měl doly koupit. Předpoklady byly víceméně politicky nalinkovány… Je trošku škoda, že ten rozhled, strategickou vizi a myšlení nynější neměli (MPO) před rokem a půl, protože jestliže jim chybí v těchto oblastech, tak se občas docela děsím, jestli jim chybí i v jiných.

Přestože nevládní organizace nemají podíl na moci jak vnucuje Václav Klaus a nemohou tedy rozhodovat o budoucnosti země, mohou a budou vykonávat jistě nepříjemný vliv poukazováním na nekompetentnost a korupci, která ve svém důsledku negativně ovlivňuje naše životy. Demokracii tím jedině prospějí.


Článek ředitele Greenpeace ČR Jiřího Tuttera byl napsán pro Hospodářské noviny