USA: Zachraňte klima!

Novinka - 24 února, 2005
Greenpeace při příležitosti summitu Bush – Putin v Bratislavě protestuje proti politice prezidenta G.W. Bushe v oblasti ochrany klimatu.
Aktivisté Greenpeace při příležitosti summitu Bush – Putin v Bratislavě vyvěsili na nábreží Dunaje více než 40 metrů dlouhý a 4 metry široký transparent s nápisem: “USA: Save the Climate Now!”. Třicetpět aktivistů Greenpeace ze šesti evropských zemí umístilo tranparent v prostoru pod Bratislavským hradem, kde se uskutečňuje jednání prezidentů Bushe a Putina. Cílem akce Greenpeace je upoutat pozornost obou státníků a rovněž přítomných diplomatů a novinářů na problematiku ochrany světového klimatu.

“Celý svět přijímá kroky na ochranu světového klimatu, a pouze prezident USA, země produkující nejvíc skleníkových plynů sa tváří, že se ho tento problém netýká,” prohlásil na místě akce v Bratislavě James Williams, jeden z koordinátorů mezinárodní kampaně na ochranu klimatu z Greenpeace International.  

Greenpeace dlhoudobě kritizuje postoj administrativy prezidenta G.W.Busha k problematiee globálních klimatických změn. Naše organizace uvítala skutečnost, že Kjótský protokol vstoupil i přes odpor USA 16. února 2005 v platnost. Greenpeace přitom považuje samotný Kjótský protokol za nedostatečný a hovoří o něm jen jako o prvním kroku mezinárodního společenstva na cestě k potřebnému snížení emisí tzv. skleníkových plynů.

 “To, že se prezident Bush odmítnul připojit k mezinárodnímu společenství ve snaze o ochranu světového klimatu je ukázkou pohrdání jak občany USA, tak ostatním lidstvem,” zdůraznil James Williams. Dále uvedl: “Prezident Bush jedná,  jako kdyby Spojené státy existovaly v nějaké bublině zcela oddělené od zbytku světa! Všichni se však dělíme o jednu společnou světovou atmosféru a budeme se společně dělit i o důsledky klimatických změn!”