Výsledek úsilí Greenpeace: Libišská strouha se čistí!

Novinka - 19 října, 2004
Rok poté, co aktivisté Greenpeace z 20 zemí symbolicky vyčistili kousek Libišské strouhy a kontaminované bahno v zabezpečených kontejnerech dopravili přímo do vstupní haly Spolany, začne skutečné čištění tohoto zamořeného potoka. Po dlouholetém úsilí by se tak měl naplnit jeden z velkých cílů Greenpeace.
Znovu však zklamal nezodpovědný postoj Spolany, která se tentokrát postavila proi úplnému vyčištění potoka. Pouhé vybagrování zamořeného dna strouhy přitom nestačí, neboť kontaminované jsou i sedimenty na březích. Aby lidé v Libiši mohli klidněji spát, musí být ale vyčištěna celá lokalita, tedy i zamořené břehy. Nepochopitelné je, že starostka Libiše paní Hudcová se přidala na stranu chemičky, přestože v zájmů místních lidí je vyčistit strouhu pořádně včetně sedimentů. Jinak hrozí, že příští velká voda vyplaví zamořené sedimenty z břehu na okolní louky a do Libiše. A k tomu může dojít třeba už na jaře.

Greenpeace proto vyzvalo ředitele Spolany Miroslava Kulihu, ministra životního prostředí Libora Ambrozka a středočeského hejtmana Petra Bendla, aby se zasadili o následné vyčištění okolí strouhy v Libiši.

Podle údajů ministerstva životního prostředí přesahují koncentrace dioxinů v Libišské strouze více než stonásobně běžné hodnoty. Velkým množstvím nejrůznějších jedů je zamořen zejména areál Spolany, ale jejich podstatně zvýšené koncentrace byly nalezeny i v půdě okolních pozemků. Greenpeace prokázalo laboratorními analýzami mnohonásobně vyšší koncentrace dioxinů a PCB v kachním mase a slepičím vejci z Libiše. Státní veterinární správa nalezla v rybách a vejcích z Mlékojed a Libiše tak vysoké hladiny toxických látek, že potraviny prohlásila za nepoživatelné. Státní zdravotní ústav navíc v krvi lidí žijících u Spolany prokázal dvojnásobnou koncentraci dioxinových látek v porovnání s obyvateli Benešovska.

Kampaň s cílem zabezpečit a vyčistit zamoření Spolany dioxiny a rtutí vede Greenpeace od jara 2001. Nadále usilujeme o odškodnění lidí žijící v kontaminovaném okolí podniku.